Canasta för två ,tre , fem eller sex spelare

 

För två ,tre , fem eller sex spelare

 

För två spelare

Man börjar som vanligt med att dra om given. Den spelare , som drar lägsta kortet ger första gången och sedan alternerar spelarna om given. Varje spelare får 15 kort. När en spelare drar från talongen , tar han två kort och sakar ett. När han tar högen och ersätter röda treor sker detta på vanligt sätt. Skulle endast ett kort finnas kvar i talongen , anses som om han gjort en komplett dragning och han måste avsluta sitt spel. Om en spelare drar en röd trea som talongens näst sista kort , lägger han upp den och ersätter den med det sista kortet i talongen och spelet fortsätter därefter som vanligt enligt reglerna. Om en spelare drar en röd trea som talongens sista kort får han varken mäla eller saka och given är slutspelad. En spelare måste ha två Canastas för att gå ut , detta gäller även vid utgång direkt (gömd hand).

För tre spelare

Det finns två versioner av Canasta för tre spelare:

 1. Man använder sig av i stort sett samma regler som Canasta för fyra spelare med undantag för följande:
 • Varje spelare spelar för sig själv.
 • Varje spelare får 13 kort.
 • Den spelare som dragit högsta kortet väljer plats. Till höger om honom sitter den spelare som har dragit det lägsta kortet. Denne sistnämnde börjar att ge, och given fortsätter som vanligt medsols.
 • En Canasta krävs för utgång.
 • Partiet är slutspelat när minst en spelare uppnått 5 000 poäng.
 1. Man kan också spela en version som kallas ”Cutthroat Canasta” , som många anser vara ett snabbare och mer spännande spel.

Cutthroat Canasta

 1. Varje spelare får 13 kort.
 2. Vid dragning från talongen dras alltid två kort åt gången. Däremot sakas ett kort som vanligt. Skulle det mot slutet bara finnas ett kort kvar i talongen får detta dras , vilket då betraktas som en komplett dragning.
 3. Spelarna tävlar individuellt , men i varje enskild giv kommer en att spela SOLO mot de andra två som då blir partners på samma sätt som vid spel på fyra.
 4. Den förste spelaren i varje giv som tar upp högen blir solospelare , och de andra två spelarna bildar ett temporärt partnerskap mot honom.
 5. Om en spelare går ut innan högen tagits upp , räknas han som solospelare i den given.
 6. Varje spelare har sin egen kolumn i protokollet. Solospelaren räknar bara sina egna poäng , medan partnerspelarna adderar den poäng de gemensamt uppnått till bägges totalpoäng i protokollet.
 7. Poäng för röda treor räknar varje spelare individuellt , och tillfaller således inte båda spelarna i ett partnerskap.
 8. I och med att poängen räknas individuellt kan det hända att de båda spelarna i ett partnerpar har olika minimikrav på sig. När förste spelaren i ett partnerpar gjort begynnelsemälningen , är det fritt fram för hans partner att lägga till nya kort till dessa mälningar och att påbörja nya som vanligt.
 9. Minst två Canastas krävs för utgång.
 10. Om talongen tagit slut , slutar spelet i och med när spelaren som drog talongens sista kort sakar.
 11. Om talongen tagit slut och högen aldrig tagits upp , räknar varje spelare ut sina poäng individuellt (inget partnerskap.)
 12. Ett parti går till 7 500 poäng. Passerar flera spelare den summan vinner den spelare som uppnått högst totalpoäng.

 

För fem spelare

De två spelare som dragit de högsta korten bildar ett lag och spelar hela tiden mot de tre , som har dragit de lägsta korten. Laget med tre spelare alternerar , varvid en spelare är ute varje rond. Denne får inte råda sina partners och har som enda rättighet att korrigera fel i poängräkningen efter givens slut.

För sex spelare.

Det finns två sätt att spela sexmanna-canasta på:

 1. De tre spelare som dragit de högsta korten bildar ett tremanna-lag och spelar mot de tre som dragit de lägsta korten. Spelarna sitter A , B , A , B , A , B (varje spelare sitter mellan två motspelare.)
 2. Tre lag spelar , och vardera laget består av två spelare. Spelarna sitter A , B , C , A , B , C.

Man spelar med tre vanliga kortlekar om 52 kort vardera , samt sex jokrar som blandas samman. Varje spelare får 13 kort. Två Canastas krävs för utgång. Fyra röda treor räknas endast 100 poäng för varje. Fem röda treor räknas som 1000 poäng och sex röda treor räknas som 1200 poäng.

Om tre lag spelar , går man till 7 500 poäng. Om två lag spelar går man till 10 000 poäng.

Vid spel till 10 000 poäng är minimipoängen 150 när 7 000 poäng har uppnåtts .

 

SNABBCANASTA

Reglerna är desamma som vid 4-manna Canasta men att man vid dragning från talongen tar två kort , men sakar ett som vanligt och att det krävs två Canastas för utgång.

 

Regelvarianter för Canasta

Följande varianter på standardreglerna finns och är allmänt i bruk:

 1. Även om högen inte är frusen , så får en spelare inte ta det översta kortet för att addera det till en Canasta på sin egen sida.
 2. När man tar det översta kortet från högen , så måste spelaren alltid ha två naturliga kort på handen som matchar detta (det räcker alltså inte med att ha ett naturligt och ett vilt kort).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

Sharing is caring!

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.