Centrering

 

Centrering, 1 eller fler deltagare, 52 kort per deltagare. Lägg ut en fyrkant med 5*5 kort. Korten läggs ut rad för rad. Korten skall sedan flyttas om. Ett kort får läggas på ett intilliggande kort (vågrätt eller lodrätt) om båda korten har samma färg eller kulör. Högar bildas på vissa platser. Om det översta kortet i en sådan hög får flyttas enligt reglerna så skall de underliggande korten följa med i flytten. Då alla flyttningar gjorts tas det som återstår av kortleken och fyller ut de tomma platserna, rad för rad. Sedan flyttas kort åter. Osv tills det ej finns några kort kvar att lägga ner. Så tas den mittersta korthögen upp. Varje kort där ger 1 poäng. Den som fått högst poäng har vunnit.

Sharing is caring!

1 Comment on Centrering

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.