Ordlista och övrigt

Vanliga uttryck

Följande uttryck är vanliga när det gäller kortspel.
Bekänna färg: Lägga kort i samma färg som förhand spelar ut.
Bud: Antalet stick eller den färg man vill spela.
Budgivning: Begära bud.
Fyrtal: Fyra kort av samma valör
Färg: Spader, klöver, hjärter, ruter.
Förhand: Den som börjar spela i en spelrunda.
Giv: 1. Utdelning av korten. 2. Den som delar ut korten.
Givare: Den som delar ut korten.
Honnörer: Benämning på klädda kort och äss i vissa spel.
Krypa eller maska: Lägga lägre kort än det utspelade för att slippa ta ett stick.
Kulör: Rött eller svart.
Oklädda kort: Kort från 2 till 10.
Opponenter: Alla spelare utom spelföraren.
Pass: 1. Ett bud som tillkännager att man inte har möjlighet att höja det senast angivna budet. 2. I Poker ett som även tillkännager att man sitter nöjd. 3. I Whist ett bud som tillkännager att man vill spela krypspel, dvs ta så få kort som möjligt.
Renons eller ren i en färg: Ha slut på korten i en färg.
Rundpass: Alla passar.
Saka: Lägga kort i annan färg än den utspelade.
Sakhög: Den hög i vilken man lägger sakade kort.
Slutbud: Sista budet, dvs det bud som gäller och som styr spelet.
Spel: 1. Tagna kort i en spelrunda. 2. Bud som tillkännager att man vill ta så många spel som möjligt.
Spelförare: Den vars bud gäller som slutbud.
Stick: Spel, dvs tagna kort i en spelrunda.
Talong: Den korthög från vilken man under spelets gång fyller på sin korthand.
Trick: Stick eller spel över grundsticken.
Trumf: Den färg med vars kort man kan ta alla andra kort.
Trumftvång: Vara tvingad att ta med något av sina trumfkort.
Valör: Kortens antal prickar. Äss = 1 eller 14. Knekt = 11. Dam = 12. Kung = 13.
Valörordning: Kort från tvåa till äss eller tvärtom.

 

Vem börjar?

Har ni svårt för att avgöra vem som skall börja så kan ni använda någon av följande metoder.

1. Slantsingling.

2. Gissa i vilken hand man håller mynt.

3. En av deltagarna håller så många stickor som det finns deltagare. Alla drar sedan en. Den som tar den avbrutna stickan börjar.

4. Slå med tärningen.

5. Tag ett kvastskaft. En efter en griper deltagarna efter kvastskaftet, allt högre och högre. Den som når den högsta positionen börjar.

6. Stjälp ut en tändsticksask på bordet. Alla deltagare tar varsin sticka, och sedan en var till, osv. Den som tar sista stickan börjar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.