500, 3 deltagare (men se nedan för 2, 4 och 5 deltagare), 33 kort (joker används, 2:or till 6:or saknas). Jokern är högsta trumfkortet följt av knekten. Därnäst följer knekten i samma kulör som Till reglerna [...]

  99, 3 deltagare, 37 kort (joker tillagd, 2:or till 5:or saknas). Spelarna får 12 kort var. Det återstående kortet läggs med framsidan upp. Är detta kort en 9:a eller joker spelas given utan Till reglerna [...]

  Napoleon, 2-7 deltagare, 52 kort. Varje spelare får 5 kort. Genom budgivning bestäms vem som börjar. Om alla andra säger ”0″ måste given säga lägst ”1″. Den som bjuder högst börjar. Till reglerna [...]

Loo, 3-8 deltagare, 52 kort. Före varje giv skall given till potten offra 3 poäng som vunnits i annat spel. Spelarna får 3 kort var. 3 kort med baksidan upp läggs som talongen. 1 kort läggs med framsidan Till reglerna [...]

Ecarté, 2 deltagare, 32 kort (2:or till 6:or saknas). Korten rangordnas uppifrån kung, dam, knekt, äss, 10, 9, 8, 7. Spelarna får 5 kort var. Nästa kort läggs med framsidan upp. Det anger trumffärgen. Till reglerna [...]

Blackout, 3-7 deltagare, 52 kort. Alla spelarna skall ha lika många kort. Blir det några över läggs de i en hög, varpå det översta vänds så framsidan kommer upp (med 4 spelare blir inget kort Till reglerna [...]

  7 små hus, 2 deltagare, 52 kort. Ett kort dras slumpmässigt fram. Är det 2:a till 6:a skall deltagarna försöka ta så få stick som möjligt, annars så många som möjligt. Är det 7:a Till reglerna [...]

3 Belli, 3 deltagare, 52 kort. Korten ges till 4 händer. Den 4e handen är köphögen. Det sista kortet i köphögen vänds upp för att visa trumffärgen. I tur och ordning får förhand, den 3e spelaren Till reglerna [...]

Tysk whist, 2 personer, 52 kort. Spelarna får 13 kort var. De återstående 26 korten bildar talongen. Talongens översta kort vänds så att det kommer att ligga med framsidan upp. Detta kort anger trumffärgen. Till reglerna [...]

Tvåmansbridge, 2 spelare, 52 kort. Given lägger först ett kort med baksidan upp till höger om förhand (början till förhands träkarl). Sedan får förhand ett kort. Så lägger han ett kort med Till reglerna [...]

  Tremans-whist, 3 deltagare, 52 kort. Korten fördelas på 4 högar med 13 i varje. Det sist utdelade kortet vänds upp. Är det 2:a till 7:a betyder det att spelarna skall försöka ta så få Till reglerna [...]

Japansk whist, 2 personer, 52 kort. Varje spelare får 6 kort till sin hand, 10 på bordet med baksidan upp och ovanpå dessa lika många med framsidan upp. Förhand väljer trumffärg utan att ha sett Till reglerna [...]

    Humbug whist, 2 personer, 52 kort. Given delar ut till 4 händer tills alla fått 13 kort var. Det sista kortet, som given ger sig själv, läggs med framsidan upp. Detta kort bestämmer Till reglerna [...]

Bismarck, 3 personer, 52 kort. Först läggs 4 kort med framsidan upp på bordet. Resten delas ut så spelarna får 16 kort var. Förhand bestämmer spelsätt utan att först ha sett sina kort. Alternativen Till reglerna [...]

Tantony, 4 deltagare, 52 kort. De som sitter mitt emot varandra är partners. Spelarna får 13 kort var. Förhand lägger ett kort med framsidan upp. De andra spelarna lägger sedan kort i samma färg Till reglerna [...]

Quinto, 4 deltagare, 53 kort. De som sitter mitt emot varandra spelar i par. Spelarna får 12 kort var. De 5 återstående bildar talongen. Färgerna rangordnas spader (lägst), klöver, ruter, hjärter Till reglerna [...]

Priffe, 4 deltagare, 52 kort. De som sitter mitt emot varandra spelar i par. Varje deltagare får 13 kort. Uppifrån räknat har färgerna rangordningen hjärter, ruter, spader, klöver. Budgivning görs. Till reglerna [...]

Amerikansk whist, 4 deltagare, 52 kort. De som sitter mitt emot varandra är partners. Spelarna får 13 kort var. Sista kortet som tas in av given läggs med framsidan upp. Det anger vilken färg som är Till reglerna [...]