Yablon

 

 Yablon, 2-17 deltagare, 52 kort. Alla spelare får 2 kort och lägger en poäng till potten. Spelaren närmast till vänster om given satsar ett antal […]

Röda hund

 

 Röda hund, 2-8 deltagare, 52 kort. Alla spelare får 5 kort var och ger 1 poäng till potten. Spelaren närmast till vänster om given satsar […]

Black Jack

 

 Black Jack, 2-7 deltagare, 52 kort. Sifferkorten har sina vanliga värden, bildkorten är värda 10 och ässet är värt 1 eller 11, beroende på vad […]

Bango

 

 Bango, 3-11 deltagare, 104 kort. Given deltar ej i spelet. De andra får 5 kort var ur den ena kortleken. Korten läggs med framsidan upp. […]

Baccarat

 

 Baccarat, 3-11 deltagare, 156 kort. Given sätter sig vid bordets ena kortända. Övriga sätter sig någorlunda jämnt fördelade på bordets vänstra och högra långsida. Deltagarna […]

Plump

 

 Plump, 3-7 deltagare, 52 kort. Korten delas ut så alla får lika många, så många som möjligt. Budgivning görs. Alla säger hur många stick de […]

Jakob

 

   Jakob, 2-4 eller 6 deltagare, 36 kort (2:or till 5:or saknas). Korten utdelas. Den som sitter till vänster om given lägger ut ett kort […]

Guldgrävare

 

 Guldgrävare, 2-4 deltagare, 52 kort (klöver 2:a tas bort om 3 personer spelar). Knektarna (guldgrävarna) är högst. I övrigt har korten sin vanliga rangordning. Spelarna […]

Groddammen

 

 Groddammen, 3-5 deltagare. Med 3 deltagare används 52 kort. Med 4 deltagare borttages två 2:or. Med 5 deltagare borttages alla 2:or. Spelarna skall vardera ha […]

Capot

 

 Capot, 2-6 deltagare, 30 eller 32 kort (2:or till 6:or saknas, med 3, 5 eller 6 deltagare borttages även 2 7:or). Korten delas ut så […]

Knekt

 

 Knekt, 3-5 deltagare, 52 kort (med 3 deltagare tas en 2:a bort och med 5 deltagare tas två 2:or bort). Samtliga kort delas ut så […]

1 7 8 9 10 11 15