Regeltillägg och regelförtydelser för vanlig Canasta

 

Bestämmer spelarna att ett kort ska plockas från högen per gång , räcker det att gå ut med en Canasta.

  • Bestämmer man sig för att två kort ska plockas från högen per gång , måste man ha minst två Canastas för utgång , s.k. snabbcanasta (se reglerna för 2 , 3 , 5 och 6 spelare).
  • En svart Canasta måste bestå av minst 4 naturliga kort och högst tre vilda. En Canasta kan således bestå av maximalt 11 kort.
  • En mälning består av tre eller flera kort av samma valör. Den måste bestå av minst två naturliga kort och maximalt tre vilda.
  • Även när sakhögens startkort är en svart trea vänds högens nästa kort och läggs ovanpå trean. Detta upprepas tills översta kortet ej är en röd trea , svart trea eller ett vilt kort. Till skillnad från röda treor och vilda kort fryser den svarta trean inte sakhögen.
  • En spelare får mäla tre eller fyra svarta treor (inget vilt kort får mälas samtidigt med en svart trea) , om han samtidigt gör utgång , men inte vid något annat tillfälle.
  • Om en spelare tar högen och denna innehåller en eller flera röda treor , ska han lägga dessa på bordet men får inte dra nya kort för att ersätta dem.
  • Är talongens sista kort en röd trea , läggs den på bordet av den spelare som dragit kortet. Han får sedan varken mäla eller saka och given är slutspelad.
  • När en spelare endast har ett kort på hand får han inte ta sakhögen , om denna endast består av ett kort.
  • Utgång direkt (utgång med gömd eller dold hand): En spelare gör utgång direkt , om han på en gång mäler hela sin hand , inklusive åtminstone en Canasta (utan att tidigare gjort någon mälning) och därvid inte lägger något kort på sin partners tidigare mälningar. En spelare som lagt en röd trea på bordet förlorar inte på grund härav rätten att göra utgång direkt. När en spelare gör utgång direkt , behöver han inte saka något kort.                                                                                                Bonus för utgång direkt är 200 poäng (i stället för , men inte utöver , den normala bonusen för utgång , 100 poäng) .                                                                                                                                                           En spelare som drar ett kort från talongen och gör utgång direkt behöver inte ha föreskriven minimipoäng för den första mälningen.                                                                                                          En spelare får ta en hög bestående av ett eller flera kort och göra utgång direkt , om han kan uppfylla de vanliga villkoren för att ta högen. Spelaren måste då mäla föreskriven minimipoäng , såvida inte hans partner redan har gjort en första mälning.

Sharing is caring!

1 Comment on Regeltillägg och regelförtydelser för vanlig Canasta

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.