Samba 2-6 spelare

 

Samba 2-6 spelare

Lagarna för Canasta med 4 spelare gäller frånsett vad som anges nedan:

 • Man använder sig av tre vanliga kortlekar om 52 kort vardera plus 6 jokrar , sammanlagt 162 kort varav 18 vilda. (Canasta använder sig av två lekar och 4 jokrar.)
 • De två spelare som drog de två högsta korten spelar mot de två som drog de två lägsta korten. Första utspel görs av den spelare som drog högst kort. Detta innebär att spelaren på hans högra sida ger först.
 • 15 kort ges till varje spelare (11 i Canasta).
 • Vid dragning drar man två kort (utom när man tar högen) och sakar ett (ett kort dras i Canasta).
 • Sekvenser (mälningar av tre eller flera kort i följd och i samma färg) får mälas , där korten har följande inbördes rangordning: Ess (högst) , kung , dam , knekt , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 . Inga vilda kort eller treor får användas i en sekvens. Ingen sekvens får överstiga 7 kort. (Canasta tillåter inga sekvensmälningar)
 • En sjukortssekvens är en sekvens-Canasta eller Samba och giver en bonus på 1500 poäng. Då den avslutas skjuts den ihop till en hög och lägges med baksidan upp.
 • En mälning får innehålla högst två vilda kort (Canasta tillåter tre) , men varje mälning måste bestå av minst två naturliga kort.
 • Inga vilda kort får tillfogas en avslutad Canasta (upp till tre vilda kort får tillfogas i Canasta).
 • En sida får mäla två eller flera olika kombinationer av samma valör (endast en är tillåten i Canasta). Varje spelare får bygga på en sådan kombination i sin tur (bygga Canastas) men ingen kombination får delas upp för att mäla separata kombinationer.
 • En Canasta måste innehålla minst 5 naturliga kort (4 i Canasta).
 • En öppen hög får till skillnad från Canasta inte tas genom att man på bordet lägger ner ett vilt och ett naturligt kort av samma valör som högens översta kort.
 • Till skillnad från Canasta , får en öppen hög ej tas för att lägga dess översta kort på en redan avslutad Canasta.
 • En öppen hög kan däremot alltid tas med hjälp av två naturliga kort från handen av samma valör som dess översta kort , även om man har en Canasta i detsamma.
 • Om högen ej är frusen (ej innehåller en röd trea eller ett vilt kort) får en spelare som står i tur ta upp högen för att foga det översta kortet till en tidigare mäld kombination på sin sida (men ej till en avslutad Canasta).
 • En sekvens måste mälas direkt från en spelares hand. Om han t.ex. har 9:an och 8:an i spader på sin hand , eller 9 , 8 ,7 i spader , och motspelaren på hans högra sida sakar 10:an i spader , får han inte ta upp högen för att göra en sekvensmälning. Han han emellertid sedan tidigare en sekvensmälning på bordet beståendes av 9 , 8 , 7 i spader och motspelaren på hans högra sida sakar 10:an eller 6:an i spader får han ta upp högen och tillfoga kortet till sekvensen på bordet såvida inte högen är frusen.

 

MINIMIPOÄNG FÖR FÖRSTA MÄLNING (vid givens början)

TOTALPOÄNG       TOTALPOÄNG       MINIMIPOÄNG

(CANASTA)         (SAMBA)  

MINUS            MINUS               15

0-1495              0-1495               50

 

   TOTALPOÄNG       TOTALPOÄNG       MINIMIPOÄNG

   (CANASTA)           (SAMBA)

   1500-2995           1500-2995             90

   3000-4995           3000-6995             120

                       7000-9995             150    

 

 • Ett parti går till 10 000 poäng (5 000 i Canasta)
 • Två Canastas (naturliga , blandade eller sekvens) krävs för utgång .
 • Tre , fyra , fem eller sex svarta treor (utan vilda kort) får mälas men endast i samband med utgång.
 • Bonus för utgång är 200 poäng (100 poäng i Canasta ).
 • Det finns ingen bonus för utgång direkt (gömd hand) och minimikravet påverkas ej.
 • En spelare med endast ett kort på handen får inte ta högen om den består av endast ett kort.
 • Om en spelare drar en röd trea som talongens sista kort , lägger han upp den på bordet men får sedan varken mäla eller saka och given är slutspelad.
 • En bonus på 1000 poäng ges till den sida som erhållit alla röda treor (800 i Canasta).
 • Poäng för röda treor får tillgodoräknas först då två Canastas (naturliga , blandade eller sekvens)  erhållits (i Canasta räcker det med minst en mälning) , om man bara har en eller ingen Canasta  och motståndarlaget gör utgång räknas således -100 poäng för varje röd trea eller -1000 poäng för alla röda treor.

 

Samba för två spelare

Spelaren som drog det lägsta kortet ger först , därefter alternerar given. Varje spelare får 15 kort. Två Canastas  krävs för utgång. Det finns inga straffkort.

Samba för tre spelare

Spelaren som drog det högsta kortet väljer plats. Spelaren som drog det lägsta kortet sätter sig på hans högra sida och ger först. Varje spelare får 15 kort. Två Canastas  krävs för utgång.

Samba för fem spelare

De två spelarna som drog de högsta korten bildar ett lag mot de tre som drog de lägsta. Laget med tre spelare alternerar , varvid en spelare är ute varje rond. Denne får inte råda sina partners och har som enda möjlighet att korrigera fel i poängräkningen efter givens slut.

Samba för sex spelare

Det finns två former av sexhands Samba:

 1. De tre spelarna som drog de högsta korten bildar ett tremanna-lag mot de tre spelare som drog de lägsta korten. Medspelarna upptar varannan plats, A , B , A , B , A , B. Då en spelare begär tillåtelse att gå ut , frågar han först sin medspelare på vänster hand , som svarar ”Ja” , ”Nej” eller ”Pass”. Om medspelaren till vänster vill passa , måste medspelaren på höger hand svara antingen ”Ja” eller ”Nej”.
 2. Tre lag spelar , och vardera laget består av två spelare. De sitter kring bordet enligt följande: A , B , C , A:s partner , B:s partner , C:s partner.

 

 

 

Sharing is caring!

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.