Tvåmans Bridge

 

Tvåmansbridge, 2 spelare, 52 kort. Given lägger först ett kort med baksidan upp till höger om förhand (början till förhands träkarl). Sedan får förhand ett kort. Så lägger han ett kort med baksidan upp till höger om sig själv (början till givens träkarl) och till sist får han själv ett kort. Detta upprepas tills båda spelarna har 6 kort och varje träkarl består av 6 kort som ligger med baksidan upp bredvid varandra. Given fortsätter, men de följande 6 korten som träkarlarna får läggs med framsidan upp ovanpå de 6 först givna. Given fortsätter. Det sista kortet som träkarlarna får läggs bredvid de andra med baksidan upp. Spelarna tar nu upp sina 13 kort på hand. Av träkarlarnas vardera 13 kort ligger 7 med baksidan upp, och 6 av dessa är täckta av kort med framsidan upp.

Spelet består först av budgivning och därefter spelföring.

Protokoll. Spelarna har var sin kolumn i protokollet. Kolumnerna är delade med ett vågrätt tvärstreck. Poäng för spelade trick noteras under strecket. Poäng för övertrick och straffstick samt bonuspoäng noteras ovanför strecket. När man uppnått minst 100 poäng under strecket har man gjort första utgång. När någon uppnått detta två gånger har han gjort andra utgång och spelet är slut. Då en spelare gör första utgång dras ett nytt streck i protokollet under alla poäng. Poäng för hemspelade trick noteras nu under detta streck. Båda spelarna börjar alltså om från noll under strecket. Alla tidigare erövrade poäng står dock kvar. Den som inte gjort första utgång befinner sig i ofarlig zon. Den som gjort första utgång befinner sig i riskzon.

Poängberäkning

Hemspelade trick odubblat dubblat redubblat

i klöver och ruter 20 40 80

i hjärter och spader 30 60 120

i sang, första trick 40 80 160

i sang, följande trick 30 60 120

Övertrick i ofarlig zon i riskzon

odubblat = trickvärdet = trickvärdet (se ovan)

dubblat 100 200

redubblat 200 400

50 poäng bonus för hemspelat dubblat eller redubblat kontrakt.

Straffstick i ofarlig zon i riskzon

odub dub redub odub dub redub

första straff 50 100 200 100 200 400

varje straff dörutöver 50 200 400 100 300 600

Bonus för slam i ofarlig zon i riskzon

lillslam 500 750

storslam 1000 1500

Andra utgång:

om motspelaren gjort första utgång 500 poäng

om inte motspelaren gjort första utgång 700 poäng

Budgivning. Given börjar bjuda och sedan bjuder spelarna i tur och ordning tills någon passar. Ett bud måste vara högre än närmast föregående bud. En spelare får dubbla motspelarens bud. Denne får sedan i sin tur redubbla budet. Ett bud består av det antal trick (= stick mer än 6) som man tror sig kunna ta, samt den färg man vill ha som trumf (eller sang om man vill spela utan trumf). Färgerna har därvid viss rangordning. Buden är nerifrån 1 klöver, 1 ruter, 1 hjärter, 1 spader, 1 sang, 2 klöver, 2 ruter, 2 hjärter, 2 spader, osv upp till 7 sang. Slutbudet kallas kontrakt, och den som avgav detta kallas spelförare.

Spelföring. Den som inte är spelförare spelar ut från sin träkarl till första sticket. Sedan spelar han på ett kort från sin hand. Spelföraren spelar på ett kort från sin träkarl och sist ett kort från sin hand. Både spelare och träkarlar måste lägga på ett kort i det utspelade kortets färg om de kan. I annat fall får de lägga vilket kort som helst. Från träkarlarna får bara spelas öppna kort. Då ett kort spelats ska eventuellt underliggande kort vändas upp. Detta får emellertid göras först sedan alla spelat på till det aktuella sticket. Ett stick består av 4 kort (ett från var spelare och ett från var träkarl) och tas hem av den som lagt det högsta kortet i den utspelade färgen, såvida det inte trumfats då det i stället tas hem av den som lagt den högsta trumfen. Den som vunnit ett stick spelar ut till nästa, antingen från sin hand eller från sin träkarl beroende på om han själv eller träkarlen vunnit det senaste sticket. De övriga korten i sticket spelas på i tur och ordning medsols. På detta sätt fortgår spelet tills alla 13 sticken spelats. Det ensamma, slutna 13e kortet hos träkarlarna vänds och spelas på i det 13e och sista sticket.

Spelets slut. Efter det att given slutspelats protokollförs resultatet. Om spelföraren gått hem, dvs tagit minst så många trick som budet angav noteras budets värde under strecket. Har han poäng under strecket sen tidigare, adderas budets värde i stället till hans tidigare poäng, och den nya poängsumman noteras under den gamla. Den gamla poängsumman stryks. Har han tagit fler trick än budet angav, noteras poäng för överstick över strecket. Var kontraktet dubblat eller redubblat, noteras bonuspoängen över strecket. Tog han 6 trick (lillslam) eller 7 trick (storslam) noteras bonuspoängen över strecket. Om spelföraren gått bet, dvs tagit färre stick än budet angav, får motspelaren poäng för straffstick. Antalet straffstick är lika med det antal stick som fattades för spelföraren för att han skulle ha gått hem. Poängen för straffstick noteras över strecket. Då någon gör andra utgång, noteras bonuspoängen för detta över strecket, och poängen i varje kolun summeras. Den som har den högsta poängsumman har vunnit, och vinsten är lika med poängdifferensen mellan spelarna.

Kallas även Gubb-bridge.

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.