500

 

 500, 3 deltagare (men se nedan för 2, 4 och 5 deltagare), 33 kort (joker används, 2:or till 6:or saknas). Jokern är högsta trumfkortet följt av knekten. Därnäst följer knekten

Till reglerna

99

 

   99, 3 deltagare, 37 kort (joker tillagd, 2:or till 5:or saknas). Spelarna får 12 kort var. Det återstående kortet läggs med framsidan upp. Är detta kort en 9:a eller

Till reglerna

Napoleon

 

   Napoleon, 2-7 deltagare, 52 kort. Varje spelare får 5 kort. Genom budgivning bestäms vem som börjar. Om alla andra säger ”0” måste given säga lägst ”1”. Den som bjuder

Till reglerna

Loo

 

 Loo, 3-8 deltagare, 52 kort. Före varje giv skall given till potten offra 3 poäng som vunnits i annat spel. Spelarna får 3 kort var. 3 kort med baksidan upp

Till reglerna

Ecarte

 

 Ecarté, 2 deltagare, 32 kort (2:or till 6:or saknas). Korten rangordnas uppifrån kung, dam, knekt, äss, 10, 9, 8, 7. Spelarna får 5 kort var. Nästa kort läggs med framsidan

Till reglerna

Blackout

 

 Blackout, 3-7 deltagare, 52 kort. Alla spelarna skall ha lika många kort. Blir det några över läggs de i en hög, varpå det översta vänds så framsidan kommer upp (med

Till reglerna

7 Små Hus

 

   7 små hus, 2 deltagare, 52 kort. Ett kort dras slumpmässigt fram. Är det 2:a till 6:a skall deltagarna försöka ta så få stick som möjligt, annars så många

Till reglerna

Tysk Whist

 

 Tysk whist, 2 personer, 52 kort. Spelarna får 13 kort var. De återstående 26 korten bildar talongen. Talongens översta kort vänds så att det kommer att ligga med framsidan upp.

Till reglerna

Tvåmans Bridge

 

 Tvåmansbridge, 2 spelare, 52 kort. Given lägger först ett kort med baksidan upp till höger om förhand (början till förhands träkarl). Sedan får förhand ett kort. Så lägger han ett

Till reglerna

Tremans Whist

 

   Tremans-whist, 3 deltagare, 52 kort. Korten fördelas på 4 högar med 13 i varje. Det sist utdelade kortet vänds upp. Är det 2:a till 7:a betyder det att spelarna

Till reglerna

Japansk Whist

 

 Japansk whist, 2 personer, 52 kort. Varje spelare får 6 kort till sin hand, 10 på bordet med baksidan upp och ovanpå dessa lika många med framsidan upp. Förhand väljer

Till reglerna

Humbug Whist

 

     Humbug whist, 2 personer, 52 kort. Given delar ut till 4 händer tills alla fått 13 kort var. Det sista kortet, som given ger sig själv, läggs med

Till reglerna

Bismarck

 

 Bismarck, 3 personer, 52 kort. Först läggs 4 kort med framsidan upp på bordet. Resten delas ut så spelarna får 16 kort var. Förhand bestämmer spelsätt utan att först ha

Till reglerna

Tantony

 

 Tantony, 4 deltagare, 52 kort. De som sitter mitt emot varandra är partners. Spelarna får 13 kort var. Förhand lägger ett kort med framsidan upp. De andra spelarna lägger sedan

Till reglerna

Quinto

 

 Quinto, 4 deltagare, 53 kort. De som sitter mitt emot varandra spelar i par. Spelarna får 12 kort var. De 5 återstående bildar talongen. Färgerna rangordnas spader (lägst), klöver, ruter,

Till reglerna

Priffe

 

 Priffe, 4 deltagare, 52 kort. De som sitter mitt emot varandra spelar i par. Varje deltagare får 13 kort. Uppifrån räknat har färgerna rangordningen hjärter, ruter, spader, klöver. Budgivning görs.

Till reglerna

Amerikansk whist

 

 Amerikansk whist, 4 deltagare, 52 kort. De som sitter mitt emot varandra är partners. Spelarna får 13 kort var. Sista kortet som tas in av given läggs med framsidan upp.

Till reglerna