Pratkvarnar (kille-kort)

 

 Pratkvarnar, 3-5 deltagare. Deltagarna får 8 kort var. Spelarna skall byta kort med motspelarna för att få bästa möjliga kort. Det är fritt fram att tala om vilka kort man

Till reglerna

Pentagon (kille-kort)

 

 Pentagon, 2 deltagare. Spelarna får 5 kort var. Förhand kan föreslå byte av kort. Given kan godta detta eller vägra. Om det godtas byter båda spelarna lika många av sina

Till reglerna

Neapel (kille-kort)

 

 Neapel, 2-8 deltagare. Varje spelare får 5 kort. Genom budgivning bestäms vem som börjar. Om alla andra säger ”0” måste given säga lägst ”1” stick. Den som bjuder högst börjar.

Till reglerna

Mango (kille-kort)

 

 Mango, 3-5 deltagare. Kortleken delas i de två identiska sekvenserna. Den ena sekvensen blandas. Given deltar ej i spelet. De andra får 5 kort var ur den ena sekvensen. Korten

Till reglerna

Lögn (kille-kort)

 

 Lögn, 3-6 deltagare. Alla korten utdelas, även om det innebär att vissa får ett kort mer än andra deltagare. Den som sitter till vänster om given lägger ner ett eller

Till reglerna

Krypkille

 

 Krypkille, 3 eller fler deltagare. Så många som möjligt av korten delas ut, men alla skall ha lika många. Eventuellt överblivna kort läggs undan. Den som sitter till vänster om

Till reglerna

Knack-knack (kille-kort)

 

 Knack-knack, 3-5 deltagare. Före given satsar alla ett poäng var till potten. Varje spelare får 5 kort var. Ett kort läggs på bordet med framsidan upp. Det utgör början till

Till reglerna

Killewhist (kille-kort)

 

 Killewhist, 4 deltagare, 40 kort (12:or saknas). De som sitter mitt emot varandra är partners. Spelarna får 10 kort var. Det gäller att tillsammans med sin partner ta minst 6

Till reglerna

Killerummy (kille-kort)

 

 Killerummy, 2-3 deltagare. Korten delas ut tills varje deltagare har 10 var. Ett kort läggs med framsidan upp. Övriga kort läggs med baksidan upp i en packe och bildar talongen.

Till reglerna

Killepatiens (kille-kort)

 

 Killepatiens, 1 eller fler deltagare. 5 kort läggs med framsidan upp i en vågrät rad från vänster till höger. Sedan läggs ytterligare en rad delvis täckande den första. Korten kan

Till reglerna

Killebismarck (kille-kort)

 

 Killebismarck, 3 personer. Korten utdelas. Förhand lägger sedan ut ett kort med framsidan upp. De andra två spelarna skall lägga kort. Den som lagt kortet med högst valör tar hem

Till reglerna

Jalussi (kille-kort)

 

 Jalussi, 2-14 deltagare. Alla spelare får 2 kort och lägger en poäng till potten. Spelaren närmast till vänster om given satsar ett antal poäng. Minimum är 1 poäng, maximum är

Till reglerna

In och ut (kille-kort)

 

 In och ut, 2-5 deltagare. Deltagarna får 7 kort var. Ett kort vänds upp. Resten bildar talongen. Den som sitter till vänster om given lägger ett kort på det uppvända.

Till reglerna

Higgins (kille-kort)

 

 Higgins, 4-8 deltagare. Korten utdelas så alla får lika många. De överblivna korten blir higginskorten. Spelarna får ej titta på de kort de fått utan lägger dem i en trave

Till reglerna