Hoppa groda

 

 Hoppa groda, schackbräde, 3 vita och 3 svarta pjäser. På en av schackbrädets 8 rader läggs pjäserna ut. De vita pjäserna läggs en vardera på de 3 rutorna vid ena

Till reglerna

Hip

 

 Hip, schackbräde, 32 vita och 32 svarta pjäser. Deltagarna sätter växelvis någon av sina pjäser på valfri tom ruta. Den förlorar som sätter fyra av sina egna pjäser på sådant

Till reglerna

Dam mot dam

 

 Dam mot dam, 1 vit och 1 svart spelpjäs, 62 marker eller liknande, schackbräde. Vit och svart placerar ut sina respektive pjäser på valfria rutor. Sedan gör de växelvis varsitt

Till reglerna

Dam (brädspelet)

 

 Dam (brädspelet), schackbräde, 12 vita och 12 svarta brickor. Spelas på schackbrädets vita, eller oftast de svarta rutorna. Om det spelas på de svarta rutorna så vrids brädet så att

Till reglerna

Bonde

 

 Bonde, schackbräde, 12 svarta och 12 vita pjäser. Placera dina brickor i 3 rader på de svarta rutorna på din sidan av schackbrädet. Flytta växelvis en egen pjäs till diagonalt

Till reglerna

Amasoner till häst

 

 Amasoner till häst, schackbräde, 4 vita och 4 svarta spelpjäser. Deltagarna sätter sig med schackbrädet mellan sig. Vit placerar ut sina pjäser på de 4 vita rutor som är närmast

Till reglerna

Alla kungens hästar

 

 Alla kungens hästar, schackbräde, 4 pjäser. De fyra rutorna i ett av hörnen är stall. Brickorna placeras ut på valfria platser, men inte för nära stallet. Deltagarna skall växelvis flytta

Till reglerna

50 Tärningsspel

 

 Tärningsspel   Till en stor del av spelen behövs papper och penna, ibland för att rita upp en spelplan. Till en minoritet behövs tändstickor. Om inget annat anges kan spelen

Till reglerna

De 21 tändstickorna.

 

 De 21 tändstickorna. Skriv sifferserien 1-6. Stryk över siffrorna allteftersom de dyker upp på tärningen. Den vinner som först blir av med alla siffrorna. Lämpligen spelas 5 omgångar.

Till reglerna

Bankirspelet.

 

 Bankirspelet. En utses till bankir. De övriga gör sina insatser. Bankiren kastar tärningen. Sedan kastar övriga deltagare varsin gång. Den som fått samma resultat som bankiren får 5 gånger insatsen.

Till reglerna

Avgrunden (1)

 

 Avgrunden (1), 1 spelpjäs per spelare. Gör en spelplan med rutor markerade från 1 till 25. Där 13 skulle ha legat finns dock en ”avgrund”. Det gäller att komma först

Till reglerna

1/3 (kille-kort)

 

 1/3, 3-8 deltagare. Före varje giv skall given till potten offra 3 poäng. Spelarna får 3 kort var. 3 kort med baksidan upp läggs som talongen. Nu skall spelarna bestämma

Till reglerna

Tysk killewhist (kille-kort)

 

 Tysk killewhist, 2 personer. Spelarna får 11 kort var. De återstående 20 korten bildar talongen. Talongens översta kort vänds så att det kommer att ligga med framsidan upp. Under spelets

Till reglerna

Stjärnfall (kille-kort)

 

 Stjärnfall, 2-4 deltagare. 6 slumpvis valda kort tas undan. Resten delas ut, lika många till varje spelare. Den som sitter till vänster om given lägger ut valfritt kort. På detta

Till reglerna

Slut (kille-kort)

 

 Slut, 3-7 deltagare. Varje spelare börjar med 10 poäng. Spelarna får 5 kort var. Resten av kortleken läggs åt sidan. Den som gett korten lägger ett valfritt kort med framsidan

Till reglerna

Sekvens (kille-kort)

 

 Sekvens, 2-6 deltagare. Före given satsar alla ett överenskommet belopp till potten. Varje spelare får 5 kort var. Spelarna får i tur och ordning möjligheten att öppna spelet. Den som

Till reglerna