Cribbage

 

Cribbage, 2 deltagare, 52 kort, cribbage-bräde. Ässet är lägst och räknas som en poäng. Knekt, dam och kung räknas vardera som 10 poäng. Poängen räknas på ett bräde med 2 räknepinnar per spelare. Det finns 30 hål i varje rad och varje spelare flyttar själv sina pinnar först utmed den yttre raden av sin sida av brädet och därefter nerför den inre raden. När en spelare hunnit avverka alla hålen och är tillbaka igen på startpunkten är ett 61-poängs spel avslutat. Ett 121-poängs spel innebär att man flyttar pinnarna ytterligare en gång, alltså 2 gånger runt brädet. När spelet börjar, flyttas en pinne uppför raden ett antal hål motsvarande spelarens första poäng. När han får poängen, flyttas den bakre pinnen framför den främre så många steg som antalet poäng visar. På detta sätt är den totala poängsumman alltid synlig och även den sista omgången poäng.

Given delar ut 6 kort till motspelaren och 6 till sig själv. Spelarna granskar sina kort och kastar därefter ut 2 av sina kort. Dessa bildar talongen, som kallas crib eller träkarlen på svenska. Dessa tillhör given, men används inte under tiden när handen spelas. När handen är färdigspelad ska träkarlen läggas till givens poäng. Som kompensation får spelaren 3 poäng från början, och får flytta sin pinne 3 hål på sin sida av cribbage-brädet.

Motspelaren kuperar. Given vänder på det översta kortet och lägger det öppet ovanpå träkarlen. Detta är startkortet och kommer till användning mot slutet av omgången när spelarna räknar sina poäng. Men om startkortet är en knekt säger given: ”2 poäng för hans hälar” och flyttar sin första pinne 2 steg framåt.

Motspelaren börjar med att kasta ut ett kort öppet på bordet framför sig. Samtidigt ropar han ut värdet på kortet. På alla följande utspel ropar man ut den sammanlagda poängsumman av korten. T ex motspelaren lägger ut en knekt och ropar 10, given som nu lägger ut en 3:a, ropar 13. Varje spelare behåller sina kort framför sig med siffrorna uppåt.

När motspelaren lagt ut ett kort, lägger given ut ett och ropar ut den sammanlagda summan på de 2 korten. Vid detta skede försöker han antingen matcha motspelarens kort och göra ett par eller också att lägga till sitt kort för att få en summa av 15. Om han lyckas få ihop ett par eller 15, får han 2 poäng och flyttar fram sin bakre pinne 2 hål före den främre.

Motspelaren försöker i sin tur bygga på de redan spelade korten. Förutom att spelarna försöker få ihop par, försöker de också få ”ett kungligt par” eller triss som ger 12 poäng. När det gäller par, triss eller fyrtal, måste korten spelas i löpande följd utan något kort emellan. (Ehuru alla klädda kort räknas som 10 poäng måste de dock vara av samma sort för att bilda ett par.)

Spelarna fortsätter att lägga ut sina kort i tur och ordning så länge den ihoplagda poängsumman inte överstiger 31. En ”stege” av 3 kort i en siffersekvens har ett värde av 3 poäng. Korten behöver inte spelas ut efter varandra – t ex kan de spelas 4, 5, 3. Spelaren som lägger ut sista kortet i sekvensen får ändå 3 poäng. 4, 5, 6 och 7 kortstegar är värda lika många poäng som det finns kort. Här får det återigen inte finnas några kort emellan som bryter stegen. Ässet räknas som lågt kort. Det får i detta spel inte användas ihop med kungen och damen för att bilda en stege.

När det totala värdet av korten når upp till 31, är en ”stopp” eller ”en omgång” över. Om spelaren inte kan lägga ner sitt kort och ändå stannar under 31, ropar han ”gå”. Om motspelaren befinner sig i samma ställning, får den som först ropar ”gå” en poäng. Men om den andre spelaren kan lägga ut och ändå inte uppnår 31 blir det ingen poäng för ”gå” och den andre spelaren börjar då lägga ut sina kort. Han får då en poäng för varje kort han kan spela ut utan att överstiga de 31 poängen. Om han får ihop exakt 31, får han ytterligare 2 poäng. Om han kan lägga ut något kort utan att överstiga 31 men ändå inte kan uppnå 31 exakt, ropar han ”gå” när det sista kortet är kastat, och får då en poäng för detta ”gå”.

Så snart en stopp av 31 poäng är fullbordad, eller en ”gå” är poängsatt, vänds de spelade korten neråt, för att inte blandas ihop med nästa stopp. De återstående kort som man har på hand spelas och den utropade poängen börjar med värdet av nästa kort. Spelaren som lägger ut det sista kortet får en poäng eller 2 om han når upp till 31 på sista kortet.

När man spelar cribbage ”synar” man efter det att alla de givna korten har spelats ut. Det betyder att alla kort som spelaren haft ses igenom och att alla möjliga poängkombinationer räknas ihop. Denna summa läggs till de redan räknade. När man räknar poängen räknas ”startkortet” som det 5e kortet i var hand. Poängkombinationer är desamma som de som används under spelets gång samt kombinationen här nedan.

Dubbla stegar består av ett par plus en stege. Stegen räknas 2 gånger eftersom den kan konstrueras med 2 olika kort. T ex 10, 10, 9, 8 blir 8 poäng. Detsamma gäller när man räknar till 15, då räknas varje kombination som 2 poäng. en hand med 7, 7, 8, 8 räknas som 4 olika kombinationer av 15 och också som 2 par. Om exempelvis startkortet är en 9:a, skulle det betyda ytterligare 16 poäng, eftersom det skulle bli stegar 4 gånger. Poäng när man synar som följer. 15 ger 2 poäng, och samma för par. Kungligt par ger 6 poäng, och det dubbla för dubbelt kungligt par. Stege ger 1 poäng för varje kort. Dubbel 3-korts-stege ger 8 poäng medan dubbel 4-korts-stege ger 10 poäng. Trefaldig 3-korts-stege ger 15 poäng medan fyrfaldig ger 16 poäng. 4 poäng får man för 4-korts-flush (alla kort i samma färg) och 5 poäng för 5-korts flush (med startkortet). Cribben får ej räknas som 4-korts-flush. 1 poäng ger Hans Nåd (knekt i startfärgen).

Motståndaren är alltid den första som synar efter varje hand. Detta är ett viktigt privilegium därför att om motspelaren når slutpoängen vinner han. Givaren kan också nå spelpoängen, med detta räknas inte om spelet redan är vunnet av motspelaren. När man räknar ihop en hands värde räknar man först ihop 15, sedan paren, stegen och till sist ”flusharna”.

Om spelaren inte har nått spelpoäng räknar given först handen och därpå träkarlen. Varje orsak till poäng ska ropas ut och visas upp så motspelaren kan kolla dem. Erfarna spelare kommer ibland överens om att använda sig av ”muggins”-regeln som tillåter en spelare att ropa ”muggins” och själv ta de eventuella poäng som hans motspelare missat.

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.