kortspel

Femhundra Rummy 2-6 Spelare

 

Antal kort : 53-hela kortleken plus en joker.Jokern får ersätta vilket annat kort som helst under spelet. Ett ess får räknas antingen som lägst (1:a) , eller högst (närmast ovanför K) – eller som bägge samtidigt , se nedan.

Given: Utse någon som för protokoll. Med två deltagare får de tio kort var , med 3-4 deltagare får alla sju kort var ; och med 5-6 deltagare får alla sex kort var. Restern av leken läggs på bordet med baksidan upp som talong . Översta kortet i talongen vänds upp och läggs vid sidan om , fullt synligt ; detta är uppslagskortet .

Vad spelet går ut på: Det gäller att samla serier av besläktade kort . Man skiljer på två typer av serier:

1. Tretal och fyrtal – tre eller fyra kort i samma valör , exempelvis tre knektar (eller två knektar plus jokern) .

2.Sekvenser om minst tre kort i färg , exempelvis Kl 10 , Kn , D (av vilka ett kan ersättas med jokern).

Spelets förlopp : Förhand tar upp antingen översta kortet i talongen eller uppslagskortet. Han lägger därefter ut ett kort (det dragna eller ett annat) ovanpå uppslagskortet eller på dess plats . De kort som så småningom samlas uppvända vid sidan om talongen kallas för högen.

I turordning medsols får de övriga spelarna göra samma sak , dra och sedan saka . När turen kommer tillbaka till förhand och han för andra gången dragit ett kort , får han nu om han vill och kan mäla ; dvs. lägga ned en eller flera kombinationer på bordet , uppvända och fullt synliga för alla . Övriga spelare får sedan i turordning också börja göra samma sak : dra , eventuellt mäla på bordet , och så avsluta sitt drag med att saka ett kort på högen .

Ta upp högen: Efter att man gjort sin första mälning (och alltså nu har minst en kortkombination på bordet framför sig) , har man i fortsättningen när det är ens tur rätt att plocka upp hela högen med kort , inte bara det översta uppvända kortet i högen . Villkoret är dock att man då omedelbart måste göra en ny mälning , som ska innehålla minst ett av korten i högen som man precis tog upp. Övriga kort i högen sätter man på handen , och så sakar man som vanligt för att avsluta sitt drag .

Jokern: Använder man jokern i en mälning , måste man säga vilket kort den ersätter . Exempel : Man lägger ut Sp 7 – Hj 7 – joker , och säger att jokern gäller för Ru 7 (eller för Kl 7) . Annat exempel : Man lägger ut Hj 8 – Hj 9 – joker , och säger att jokern gäller för Hj 7 (eller för Hj 10) . En spelare som har det angivna kortet på sin hand eller som senare drar det ur talongen (eller högen) har rätt att omedelbart byta ut kortet mot jokern . Det är inte tillåtet att lägga ut jokern och låta den gälla för ett kort som redan finns på bordet !

Bygga vidare på kortkombinationer : När det är ens drag får man inte bara mäla , utan även (eller i stället) bygga vidare på kortkombinationer som ligger antingen framför en själv eller framför någon av motspelarna . Notera : Även när man bygger på en motspelares kortkombination , ska kortet/ korten man lägger ut placeras framför en själv ! Det är tillåtet att bygga vidare på andras kortkombinationer , även om man inte tidigare gjort en mälning .

Exempel : Framför spelare A ligger Sp 4 – Sp 5 – Sp 6 – Sp 7 . Då kan B framför sig själv lägga ut 3 : an och / eller 8 : an i spader , eller t.ex. Sp 8 – Sp 9 om han nu råkar ha det . Gjorde han det senare , kan C (eller D , eller A igen) därefter framför sig själv lägga ut t.ex Sp 10 , och alltså i sin tur ytterligare bygga vidare på kortkombinationen . Givetvis kan ett tretal på samma sätt byggas på till ett fyrtal . (Ofta spelar man så att alla påbyggda kort läggs med baksidan upp . Det gäller då att komma ihåg vilka påbyggnader som gjorts .)

Bygga ”runt hörnet” : Man har rätt att bygga ”runt hörnet” , så att ett ess gäller för både 1 och 14 samtidigt . Exempel : Framför sig har A lagt ut Kl D – Kl K – Kl E . Spelare B kan då bygga vidare på den kortkombinationen genom att framför sig själv lägga ut Kl 2 (eller Kl 2 – Kl 3) , och på så sätt bygga ”runt hörnet” . Annat exempel : Spelare C har framför sig Ru 2 – Ru 3 – Ru 4 ; D kan då bygga nedåt och ”runt hörnet” genom att framför sig själv lägga ut Ru E – Ru K ! Notera : Detta är tillåtet när man bygger vidare på andras kombinationer att bygga ”runt hörnet” men inte när man mäler – det är alltså inte tillåtet att mäla t.ex. Hj K – Hj E – Hj 2 !

Utgång : Tar talongen slut blandar man om de kort som just då ligger i högen , och lägger dessa med baksidan uppåt som en ny talong ; dock ska översta kortet slås upp vid sidan om . Spelet slutar i samma ögonblick som någon gör sig av med alla sina kvarvarande kort på handen , genom att mäla och / eller bygga . Om man då enbart bygger med dessa kort , måste man avsluta med att saka sitt sista kort . Om man i stället mäler (eller samtidigt mäler och bygger på) , behöver man inte avsluta med att saka ett kort – men får om man vill göra det .

Poängräkning : Så snart någon går ut , antecknas alla spelares respektive poäng i protokollet . För en enklare poängräkning , se nedan under varianter .

Kort man har kvar på handen just då ger minuspoäng . Essen är värda – 15 poäng styck , K – D – Kn – 10 är värda – 10 poäng styck , nummerkorten är värda – 5 poäng styck , och jokern är värd – 25 poäng .

Kort som man lagt ut på bordet framför sig  ger dock i stället motsvarande pluspoäng enligt ovan , med några modifikationer : ett ess som ligger i följd med D – K (eller Kn – D – K osv. ) , eller ihop med två eller tre andra ess , ger + 15 poäng styck . Ett ess som ligger i följd med 2 – 3 (eller 2 – 3 – 4 osv.) , eller ihop med både en K och en 2 : a , ger dock bara + 5 poäng styck . En joker är värd lika många pluspoäng som det kort den ersätter , enligt ovan .

En spelare som gör utgång enbart genom en eller flera mälningar , utan att ha byggt vidare på någon annans kortkombinationer (det är dock tillåtet att bygga vidare på de egna kombinationerna) , får en bonus på + 50 poäng i protokollet .

Straffregel : Om någon tar upp högen men inte kan mäla enligt ovan , får han genast – 50 poäng i protokollet – och måste behålla korten i högen på handen .

Man spelar över flera givar , och den som först kommer upp i 500 poäng eller fler har vunnit . Kommer två eller flera spelare samtidigt upp över ”strecket” , vinner den som har mest ; och är poängsumman lika , vinner den som vann senaste given .

Varianter : Femhundra rummy utövas i åtskilliga snarlika versioner , som det anstår en folklig favorit . Här är några regelvarianter att välja bland och kombinera efter behov :

1. Man spelar utan joker .

2.Alla startar med sju kort var , oavsett deltagarantalet .

3.Det är inte tillåtet att bygga runt hörnet , utan ett ess måste användas som antingen en 1 : a eller som närmast ovanför kungen , valfritt vilket .

4.Man för protokoll så att den som går ut får (plus) poäng i protokollet som motsvarar vad motspelarna just då har på handen : alla klädda kort är värda 10 poäng styck , alla nummerkort efter respektive valörer , och alla ess är värda 1 poäng styck . Jokern (om man använder en) är värd 25 poäng . Inga poäng ges då för kortkombinationer på bordet .

5.Om en spelare av misstag lägger ut ett kort som kunde ha används för att bygga på en kortkombination , får den som först ropar ”Taget!” snappa åt sig kortet och genast lägga det framför sig själv på bordet . Turordningen påverkas dock inte .

Taktik : I början av spelet bör man sträva efter att få så många kort som möjligt . Högen är då begärlig . Ett vanligt knep är att man ”saltar” högen med ett kort ur en färdig kombination som man har på handen i förhoppning att nästa gång kunna ta högen och mäla kombinationen . Faran är att någon annan spelare knipsar högen innan man kommer i tur igen . Att ta upp högen vid de rätta tillfällena är A och O i Femhundra Rummy .

Många gånger lönar det sig att ta upp högen trots att man vet att man inte kan mäla . Det kostar 50 minuspoäng . Men den förlusten kan man ofta vända i vinst om ingen annan går ut under de närmaste varven . Den som väl en gång fått grepp om högen brukar kunna ta den gång på gång och mäla massor . (Det anses inte oetiskt att spela på detta sätt – det hör till taktiken i spelet .)

Det är emellertid mycket riskabelt att ta upp en illa organiserad hög när någon spelare sitter med ett enda kort på hand , särskilt om det finns gott om öppna serier på bordet .

 

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.