Rummykub 2-4 Spelare

 

Spelet:

Rummikub spelas med 104 brickor numrerade mellan 1 och 13 i fyra olika färger (x 2) : svart , orange , blå och röd samt 2 jokerbrickor.

Varje spelare har en brickhållare som han eller hon placerar sina brickor på framför sig på bordet.

Spelets syfte:

Att vara den första som lägger alla brickor på brickhållaren på bordet .

Uppställning:

Lägg brickorna med siffrorna nedåt mitt på bordet och blanda ordentligt. Varje spelare drar en bricka. Spelaren med den högsta siffran får börja . Spelet går vidare medurs . Lägg tillbaka brickorna på bordet och blanda igen . Varje spelare tar sedan 14 brickor och arrangerar dem på sin brickhållare i set bestående av ”grupper” eller ”sekvenser” . Resten av brickorna utgör högen .

Set:

En ”grupp” är ett set som består av antingen tre eller flera brickor i rad (efter varandra) som alla har samma färg . Exempel : blå 3 , 4 , 5 och 6 .

Viktigt! Siffran 1 är alltid den lägsta siffran och får inte läggas efter 13 .

Så spelar man:

Spelarna ska lägga set med ett värde på minst 30 poäng (siffrorna i ett set läggs samman) på bordet i första draget . Detta drag kallas ”startdraget” . Om en spelare inte kan komma med ett startdrag eller väljer att vänta med det ska han eller hon ta en bricka från högen och låta turen gå över till nästa spelare .

Under startdraget är det inte tillåtet att kombinera brickor i set på bordet eller bygga vidare på dem med brickor från brickhållaren .

Spelaren har en tidsgräns på en minut per tur . Om spelaren inte har kunnat kombinera några brickor på bordet efter en minut , ska alla brickor flyttas tillbaka till den ursrungliga placeringen . Spelaren ska sedan ta tre brickor från högen som straff . Om det finns brickor över (och spelarna inte kan komma ihåg deras ursprungliga placering) , ska de läggas tillbaka i högen .

Kombinationer:

Att skapa kombinationer är det som gör Rummikub spännande . Spelarna kämpar om att få flest brickor på bordet genom att flytta runt brickor eller bygga vidare på set som redan ligger på bordet . Set kan kombineras på flera olika sätt (exempel nedan) ,så länge det efter varje runda endast ligger giltiga set på bordet och det inte finns överskjutande brickor .

1. Använd en eller flera brickor från brickhållaren för att skapa ett nytt set :

Brickor på brickhållaren : Blå 3 och 8 .    Brickor på bordet : Blå 4 , 5 och 6  samt Orange 8 , Röd 8 och Svart 8 .

Blå 4 , 5 , 6 ligger på bordet . Spelaren lägger till en blå 3:a . Den blå 8:an läggs till den grupp av 8:or som redan ligger på bordet . På bordet ligger då sekvensen Blå 3 , 4 , 5 och 6 samt gruppen Orange 8 , Röd 8 , Svart 8 och Blå 8 .

2. Ta bort en av de fyra brickorna från en grupp och använd den för att skapa ett nytt set:

Brickor på brickhållaren: Blå 3 , 5  och 6 .   Brickor på bordet : Blå 4 , Röd 4 , Svart 4 och Orange 4 .

Det saknas en bricka för en hel sekvens på brickhållaren . Spelaren tar den blå 4:an från gruppen med 4.or på bordet och lägger sekvensen: blå 3 , 4 , 5 , 6.   På bordet ligger då sekvensen Blå 3 , 4 , 5 och 6 samt gruppen Röd 4 , Svart 4 och Orange 4 .

3.Lägg en fjärde bricka till et set och ta sedan en bricka från detta set för att skapa ett nytt:

Brickor på brickhållaren: Blå 11 , Svart 8 och Orange 8.   Brickor på bordet: Blå 8 , 9 och 10 .

Spelaren lägger en blå 11:a till sekvensen och använder 8:orna för att bilda en ny grupp . På bordet ligger då sekvensen Blå 9 , 10 och 11 samt gruppen Blå 8 , Svart 8 och Orange 8.

4. Dela en sekvens :

Brickor på brickhållaren : Röd 6 .   Brickor på bordet : Röd 4 , 5 , 6 , 7 och 8 .

Spelaren delar sekvensen och använder den röda 6:an för att bilda två nya sekvenser . På bordet ligger då sekvenserna Röd 4 , 5 och 6  samt Röd 6 , 7 och 8 .

5. Kombinerad delning :

Brickor på brickhållaren: Blå 1 .  Brickor på bordet : Orange 1 , 2 , 3 och 4  samt Blå 1 , Svart 1 , Röd 1 och Orange 1 .

Spelaren placerar en blå 1:a från brickhållaren tillsammans med den orange 1:an från sekvensen och den röda 1:an från gruppen för att skapa en ny grupp . På bordet ligger då grupperna Svart 1 , Blå 1 och Orange 1 ; och Blå 1 , Röd 1 och Orange 1 samt gruppen Orange 2 , 3 och 4 .

6. Multidelning:

Brickor på brickhållaren : Svart 10 och Blå 5 .   Brickor på bordet : Orange 5 , 6 och 7 ; Röd 5 , 6 och 7 samt Svart 5 , 6 , 7 , 8 och 9 .

Spelaren kombinerar de tre befintliga seten på bordet och använder den svarta 10:an och den blå 5:an för att skapa tre grupper och en ny sekvens .  På bordet ligger då grupperna Blå 5 , Orange 5 , Röd 5 och Svart 5 ; Orange 6 , Röd 6 och Svart 6 och Orange 7 , Röd 7 och Svart 7  samt sekvensen Svart 8 , 9 och 10 .

Jokern:

En joker får inte dras tillbaka före startdraget . En joker kan dras tillbaka från ett set genom att man ersätter den med en bricka med samma siffra eller samma färg som jokern står för . Den bricka som används för att ersätta jokern kan komma från spelarens brickhållare eller från bordet . Vid en grupp med 3 kan jokern ersättas av en bricka med en av de två färger som saknas .

En joker som har blivit utbytt ska användas av spelaren i samma tur som en del av ett nytt set . Ett set som innehåller en joker kan byggas ut med flera brickor , delas eller tas bort brickor från . Jokern ger ett straff på 30 poäng , om den fortfarande finns på spelarens brickhållare när spelet avslutas .

4 sätt att ta bort jokern :

1.Brickor på brickhållaren : Svart 3 och Orange 3 .   Brickor på bordet : Röd 3 , Blå 3 och joker .

Spelaren kan byta ut jokern med en av brickorna på brickhållaren eller använda dem båda . På bordet går det då att erhålla följande kombinationer : Röd 3 , Blå 3 och Svart 3 . Eller Röd 3 , Blå 3 och Orange 3. Eller Röd 3 , Blå 3 , Svart 3 och Orange 3 .Jokern tas bort för att bilda ett nytt set .

2.Brickor på brickhållaren : Röd 1 och 7 .  Brickor på bordet : Röd 2 , 3 ,  joker , 5 och 6.

Spelaren delar sekvensen och tar bort jokern . På bordet ligger då sekvenserna Röd 1 , 2 och 3 samt Röd 5 , 6 och 7. Jokern tas bort för att bilda ett nytt set .

3. Brickor på brickhållaren : Blå 5 .  Brickor på bordet : Blå 6 , 7 och joker .

Spelaren lägger den blå 5.an och tar bort jokern . På bordet ligger då sekvensen Blå 5 , 6 och 7 . Jokern tas bort för att bila ett nytt set .

4. Brickor på bordet : Svart 1 , 2 och joker ;  Blå 1 Orange 1 och Röd 1 samt Blå 2 , Orange 2 och Röd 2 .

Spelaren delar på sekvensen . Han eller hon flyttar sedan den svarta 2.an till gruppen av 2:or . Därmed befrias jokern . På bordet ligger då grupperna Svart 1 , Blå 1 , Orange 1 och Röd 1 samt Svart 2 , Blå 2 , Orange 2 och Röd 2 . Jokern tas bort för att bilda ett nytt set .

Vinnaren:

Spelet fortsätter tills en spelare har tömt sin brickhållare och ropar ”Rummikub”. De andra spelarna lägger sedan samman poängen på sina brickhållare (se ”Poäng”). Om högen tar slut på brickor ska varje spelare ”spela på bordet” genom att lägga minst en bricka från sin brickhållare på bordet tills en är klar. Om spelaren inte kan komma vidare , slutar spelet.

Poäng:

När en spelare tömt sin brickhållare och ropat ”Rummikub” skade förlorande spelarna lägga samman siffrorna för de brickor som fortfarande finns kvar på deras brickhållare .Poängsumman räknas som minuspoäng . Vinnaren av rundan får pluspoäng som motsvarar summan av förlorarnas minuspoäng . Efter ett färdigt spel lägger varje spelare samman sina minus- ochpluspoäng för den totala poängsumman . Den spelare som har högst antal poäng totalt vinner spelet . Om flera rundor spelas , läggs poängen för varje runda ihop till sist (se poängexempel nedan).

Som hjälp att kontrollera poängsumman gäller det att pluspoängen ska vara lika med det totala antalet minuspoäng i varje runda och i den slutliga sammanräkningen .

I de sällsynta fall när alla brickorna i högen används innan en spelare hinner säga ”Rummikub” vinner den spelare som har lägst värde på brickhållaren . Varje förlorare räknar samman sina brickor och drar ifrån vinnarens totala antal poäng . Detta resultat räknas som minuspoäng . För vinnaren räknas denna summa som pluspoäng .

Poängexempel

                        Spelare A         Spelare B        Spelare C        Spelare D

Spel 1                 + 24                  –  5                   – 16                  – 3

Spel 2                 –    6                  – 11                  + 22                  – 5

Spel 3                 –   32                 – 13                  –   2                  + 47

 

Totalt                 – 14                   – 29                  + 4                    + 39

 

Strategi :

Början av en ny runda med ”Rummykub” kan verka gå trögt , men i takt med att bordet fylls blir det möjligt att skapa allt fler kombinationer . I de första faserna av spelet kan det vara en bra idé att hålla tillbaka några brickor så att de andra spelarna ”öppnar” bordet och därmed ger fler möjligheter för kombinationer .

Ibland är det bra att hålla på den fjärde brickan i en grupp eller sekvens och bara lägga ut tre brickor , så att du nästa gång det blir din tur kan lägga ut en bricka istället för att dra från högen .

Att behålla en joker på sin brickhållare kan också vara en bra strategi , även om man då riskerar att bli fast med en joker om en annan spelare säger ”Rummikub” .

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.