Gnällknekt

 

GnällKnekt, är ett kortspel som spelas med 3-5 deltagare. För att spela behöver man två vanliga kortlekar.

Kortens värde

Ess räknas som det högsta kortet i en attack och som det lägsta kortet i försvar. Knekt är trumfkort. Övriga kort har sina respektive normala värden.

Given

Varje spelare tilldelas tre högar med vardera fyra kort i varje framför sig på bordet. De tre understa korten läggs med baksidan uppåt, dessa får ingen spelare titta på. Det fjärde kortet läggs öppet ovanpå de andra. Dessa högar är nu spelarens liv. Det ska synas tydligt hur många kort varje spelare har kvar i varje hög, varför korten därför bör delas ut att ligga i en överlappande rad istället för att ligga rakt ovanpå varandra. Resterande kort läggs i en plockhög mitt på bordet med baksidan uppåt.

Spelets mål

Målet med spelet är att bli den sista spelaren kvar genom att i sin spelomgång slå ut de andra spelarnas kort, samt försvara sina egna.

Spelets gång

Spelet spelas i turordning, en spelare i taget, där den som sitter till vänster om given börjar. Han får nu ta upp ett kort samt ytterligare ett kort för varje liv han har kvar i spelet. I början får en spelare alltså ta upp fyra kort. Spelaren får själv välja om han vill ta upp korten från plockhögen, från skräphögen som kommer att bildas eller från både och.

 

Spelaren får nu göra upp till två drag. Ett drag är antingen en attack eller ett försvar. Spelaren är tillåten att spela både med korten från handen samt hans öppna kort från sina liv. De korten som fortfarande ligger med baksidan uppåt är inte tillåtna att spela med.

 

  • Attack: För att attackera en annan spelares kort lägger spelaren ett kort på en annan spelares kort han vill slå ut. Alla kort måste slås ut i turordning från det översta kortet först. Man kan alltså inte slå ut ett kort som ligger under ett annat utan att först slå ut det som ligger ovanpå. Det kortet som spelaren attackerar med måste vara antingen av samma valör i valfri färg eller av högre valör i samma färg. De båda korten plockas sedan bort och slängs i en separat hög för att senare blandas om och återanvändas i spelet genom att läggas underst i plockhögen.

    Förutom grundregeln förekommer vissa särskilda regler vid attack. Om en spelare har en knekt liggandes i försvar kan denna endast slås ut av annan knekt. Om en spelare har två kort av samma valör liggandes ovanpå varandra i samma liv kan dessa endast slås ut av ett annat par av samma valör eller högre, alternativt av en knekt. I det fallet slås båda spelarens kort ut. Det går alltså inte att slå ut bara det ena kortet i ett par genom att spela ett kort. Knektar är dock undantaget denna regel. Om en spelare har två eller flera knektar liggandes ovanpå varandra i försvar kan dessa slås ut en i taget.
    En spelare kan också spela ett valfritt par eller en knekt som trumf, för att slå ut ett av motspelarens kort. Observera dock att ett par inte kan slå ut en knekt. En attack med ett par räknas dock fortfarande bara som ett drag. Ett par som spelas från ett av spelarens liv måste också komma från samma liv. Det är inte tillåtet att ta två kort av samma valör från två olika liv och kombinera detta till ett par.

 

  • Försvar: För att försvara lägger spelaren ner ett kort på ett av sina egna öppna kort. Dessa kort fortsätter att ligga öppna. En spelare får maximalt ha tre öppna kort på sina liv. Spelaren får lägga ner vilket kort som helst på vilket kort som helst. En spelare kan också försvara med ett par (förutsatt att han inte i och med detta överskrider maxgränsen på tre öppna kort). Detta räknas som ett drag och en annan spelare måste nu slå ut dessa med antingen ett annat par eller en knekt.

 

Om spelaren sedan, efter att ha gjort de drag han vill, har kort kvar på handen, avslutar han sin omgång med att lägga ett kort öppet i skräphögen bredvid plockhögen. Dessa kort är tillåtna för nästa spelare att plocka upp på handen ifrån.

Spelets slut

När alla spelare utom en har blivit av med sina liv har den spelaren med liv kvar vunnit. Det förekommer dock att partier slutar oavgjort, vilket kan uppstå när endast två spelare återstår i spelet. Det läge som uppkommer när den ena spelaren har endast ett enda liv kvar, bestående av endast ett öppet kort, kallas för gnäll-läge. I detta läge brukar vanligtvis den svagaste spelaren bara försvara sitt liv med de två kort han får ta upp på handen och den andra spelaren slå ut dessa.

Då detta kan liknas vid ett remi-läge i schack gäller att spelets vanliga regler gäller i fem omgångar. Därefter får spelarna från omgången efter plocka upp ett mindre kort dvs. endast kort för motsvarande antal kvarvarande liv. Om spelet fortfarande inte har avgjorts på ytterligare fem omgångar räknas spelet som oavgjort och avslutas. I en spelares slutskede frångås också regeln om att ett par inte slår ut en knekt. En spelare kan alltså slå ut en annan spelares knekt med ett par, om det innebär att han i samma omgång blir av med samtliga av hans resterande liv.

Sharing is caring!

3 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.