Go Regler

 

Regler för brädspelet Go

Dessa är de officiella reglerna för Go, skriva av: Svenska Go Förbundet. Ni kan ladda ned denna pdf för fullständiga regler PDF: Go Regler

Spelet go kommer ursprungligen från Kina men har kommit till Sverige via Japan. I Sverige spelar vi därför oftast med Japanska regler. Det finns andra regler som används i t.ex. Kina, men skillnaderna är mycket små. För att spela go så behövs en motspelare. Många tycker att det är roligast att spela ansikte mot ansikte, t.ex. på någon av alla go-klubbar i landet. Det går också bra att spela mot andra på nätet, t.ex. på http://www.online-go.com. För mer information besök Svenska Goförbundets hemsida: http://goforbundet.se.

Spelets mål

Spelet go kan spelas på två olika sätt: en förenklad version (som är bra för nybörjare), och en mer avancerad version. Om du inte spelat tidigare så är det bra att börja med den enkla versionen.

I den enkla versionen så är målet att omringa motspelarens pjäser. Den spelare som först omringar någon av motspelarens pjäser har vunnit och partiet är då slut.

I den avancerade versionen så är målet att samla mest poäng. Poäng fås dels genom att omringa motspelarens pjäser, men också genom att omringa tomma områden på spelplanen. Vinner gör den spelare som har flest poäng när partiet är slut. Ett parti tar slut när spelarna är överens om att ingen kan få fler poäng genom att placera pjäser på spelplanen.

Spelplan och spelpjäserdia-go

För att spela go så behövs en spelplan och pjäser i två färger. Som spelplan används vanligen ett trästycke, kallat bräde, med 9×9, 13×13 eller 19×19 linjer. Spelplanen bildar därmed ett rutnät med 81, 169 eller 361 skärningspunkter, se Dia. 1. De små brädena används oftast av nybörjare, med avancerade regler så är det vanligast att spela på 19×19. Som pjäser används vanligen svarta och vita så kallade stenar. Vid spel med avancerade regler så kan handikapp användas, då placeras stenar på skärningspunkter som markerats, t.ex. C3 och E3 i Dia. 1. Det är i övrigt inget speciellt med de markerade punkterna och

vid spel med enkla regler så kan man helt strunta i dessa markeringar.

Att lägga stenar

Go spelas av två spelare som använder stenar av varsin färg. Spelarna turas om att lägga stenar på lediga skärningspunkter (inte i rutorna) på brädet, alltså även i hörnen där de yttersta linjerna möts. Varje spelare lägger en sten åt gången, alltså; svart, vit, svart, vit, o.s.v. En lagd sten flyttas inte utan ligger kvar på samma skärningspunkt (tills den eventuellt fångas, se nedan).

dia2

Friheter

En sten som spelas mitt på brädet är omgiven av åtta tomma skärningspunkter. Från fyra av dessa går linjer till stenen. Dessa fyra skärningspunkter kallas stenens friheter . En sten som spelas i mitten av ett tomt bräde har alltså fyra friheter, se Dia. 2. På samma sätt så har en sten som spelas på en kanten tre friheter, och en sten som spelas i ett av hörnen har endast två friheter.

Att fånga en sten

Om en sten omringas av motspelaren så att alla dess friheter är upptagna av stenar av annan färg så dör stenen, se Dia. 3. Vid spel med enkla regler så vinner nu den spelare som fångade stenen. Vid spel med avancerade regler så tas den omringade stenen av brädet och räknas som fånge. Om t.ex. svart omringar en vit sten så tas den av brädet av svart och blir svarts fånge. Fångar brukar placeras på bordet närmast den spelare som fångat stenarna och sparas till spelets slut då varje fångad sten räknas som en poäng.dia3-4

Grupper

En eller flera sammankopplade stenar kallas för en grupp. En grupp har gemensamma friheter, d.v.s. gruppens friheter är summan av friheterna hos alla ingående stenar, se t.ex. Dia. 4. För att omringa en grupp så krävs att motspelaren täcker alla gruppens friheter med sina stenar. Då fångas hela gruppen och alla stenar i den infångade gruppen tas av brädet och räknas som fångar. En grupp är alltså svårare att döda än en ensam sten.

Att omringa sig själv

Det är förbjudet att placera en sten så att den saknar friheter (d.v.s. “självmord” är inte tillåtet), såvida draget inte dödar motståndarens angränsande stenar. Med andra ord: ’mord går före självmord’. Ett exempel på ett förbjudet drag kan ses i Dia. 5. Två exempel på situationer där vit får spela eftersom vit samtidigt dödar svart kan ses i Dia 6. och Dia 7.

Dia. 5: Ett förbjudet drag.

Vit får inte spela på triangeln, det vore självmord.

Dia. 6: Tillåtet drag. Här får vit lägga på triangeln eftersom vit dödar två svarta stenar samtidigt.

Dia. 7: Tillåtet drag. Vit får spela i hörnet eftersom vit dödar tre svarta stenar.

 

go regler

Avancerade regler

Om du bara vill spela den enkla versionen (se stycket Spelets mål) så är reglerna ovan tillräckliga. Nedan följer resten av de regler som behövs för den avancerade versionen.

Odödliga grupper: två ögon

Det faktum att man ”inte får omringa sig själv utan att döda något” innebär att man kan skapa odödliga grupper. En sådan grupp har två ”hål” i sig, något som brukar kallas för två ögon, se t.ex. Dia. 8. Här får vit inte lägga på någon av svarts två friheter eftersom vit då omringar sig själv utan att döda den svarta gruppen (som ju har två friheter). En grupp med två eller flera ögon är allstå odödlig. Observera att ögon kan bestå av en eller flera skärningspunkter, se t.ex.

Dia. 9. Dia. 9: Den svarta gruppen har två ögon och är odödlig. Vit kan aldrig täcka alla svarts friheter.

Skärmavbild 2016-01-26 kl. 21.30.17

Skärmavbild 2016-01-26 kl. 21.22.46

 

 

Odödliga grupper: seki

Det finns ännu ett sätt att skapa odödliga grupper, nämligen ömsesidigt liv, eller seki på japanska. Detta innebär att ingen av spelarna vill lägga eftersom de isåfall kommer att fångas i nästa drag. Men, så länge ingen spelar så kan de inte fångas, alltså kan två grupper leva utan ögon genom att de inte kan döda varandra, se t.ex. Dia 10.

Skärmavbild 2016-01-26 kl. 21.22.51

Dia. 8: Den svarta gruppen har två ögon och är odödlig.

Dia. 10: Seki. Varken svart eller vit vill spela på någon av de markerade punkterna eftersom de då får en frihet kvar och kan fångas i nästa drag. Alltså lever båda grupperna.

 

Ko-regeln

Ibland kan en situation uppkomma där spelarna kan fånga varandra i all evighet, se t.ex. i Dia. 11. För att undvika detta så finns en regel som kallas för ko-regeln. Det är nämligen förbjudet att spela ett drag som gör att brädet återgår till en tidigare position. Skärmavbild 2016-01-26 kl. 21.22.56I Dia. 11 så har svart just startat en ko [uttalas ”kå”] genom att fånga en vit sten på punkten markerad med en fyrkant. Om vit direkt skulle ta den svarta stenen så blir brädet precis likadant som det var innan svart fångade vit. Vit får alltså inte ta svart här, men däremot så kan vit spela på någon annan punkt på brädet. Vit kan t.ex. hota med att fånga många svarta stenar någon annanstans. Om svart då väljer att rädda sina andra stenar, så kan vit därefter ”ta ko:n” eftersom brädet nu ser annorlunda ut. Nu måste svart spela någon annanstans o.s.v.

Dia 11: Ko. Svart har precis fångat en vit sten genom att spela draget markerat med en cirkel. Vit får nu inte spela direkt på punkten markerad med en kvadrat, utan måste först spela någon annanstans.

Färg och komi

Om båda spelarna är lika bra så bestäms färgerna genom lottning. Eftersom svart börjar så får vit normalt sett 6.5 extra poäng, kallade komi, redan från start. Detta anses kompensera för den fördel som svart har genom spela först. Om spelarna är olika duktiga så bör den bästa spelaren välja vit och får då bara 0.5 poäng i komi. Den halva poängen innebär att ett parti aldrig kan sluta oavgjort på poäng.

Att passa

Om en spelare inte ser någon möjlighet att förbättra sin situation genom att lägga en sten så kan spelaren välja att passa. Om båda spelarna passar så är spelet slut.

Att räkna poäng

I Dia. 12 visas hur ett färdigt parti kan se ut när det är dags att räkna poäng. Varken svart eller vit tror att de kan få mer poäng genom att spela på motspelarens område, de riskerar bara att bli infångade. Och, de vill inte spela på sitt eget område eftersom de då tar bort sina egna poäng.

Neutrala punkter (dame på japanska) Vissa punkter räknas inte som poäng för någon spelare, t.ex. punkten E4 i Dia. 12.

Skärmavbild 2016-01-26 kl. 21.24.19

Döda stenar

På brädet i Dia. 12 så finns två vita stenar inne i svarts område. Dessa stenar kan aldrig skapa två ögon. Eftersom stenarna aldrig kan leva så räknas de som döda även om svart inte spelar på D7. De lämnas då av svart under partiet och får tas av brädet i slutet när båda spelarna passat. Det innebär att punkterna D9 och D8, där de två infångade vita stenarna ligger, är värda dels två poäng som omringat område för svart, men också två poäng som fångar.

Dia. 12: Att räkna poäng. Här har svarts poäng markerats med trianglar och vits poäng med cirklar. Svart har 26 poäng och vit 23 poäng. E6 är neutral och räknas inte som poäng för någon spelare. D8 och D9 är svarts fångar.

På brädet så har alltså vit 23 poäng (markerade med cirklar) och svart 26 poäng (markerade med trianglar, där D8 och D9 ger två extra poäng för de fångade stenarna). Till dessa poäng räknas också de stenar som fångats och tagits av brädet under partiets gång (en poäng per sten) för varje spelare. Till sist adderas komi för vit. Den spelare som har flest poäng totalt vinner.

Handikapp

Om det är stor skillnad is spelstyrka så kan handikapp användas, där den svagare spelaren är svart och börjar med att placera ut 1-9 stenar på brädet, beroende på skillnad i styrka. Vit får 0.5 poäng komi i alla partier där svart får handikapp. Varje sten motsvarar en grads skillnad i spelstyrka, mer info om gradering finns på http://goforbundet.se.

Sharing is caring!

4 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.