Jacko

 

Jacko, 2 spelare, 52 kort. Spelarna tar vardera hälften av korten. Varje spelare sorterar sina kort i 4 högar, en för varje färg. I varje hög läggs korten i nummerföljd. Lägg sedan högarna på varandra så att färgerna kommer i ordningen spader, hjärter, klöver, ruter. Ta upp korten på hand. Sprid ut de första så att de lätt kan identifieras. Färgerna ska spelas ut i en viss ordning, så det räcker till att börja med om man ser alla sina spader.

Varje giv består av ett antal omgångar. Den spelare som lagt det sista kortet i en omgång vinner densamma. En omgång går till så att spelarna växelvis lägger ut ett kort med framsidan upp framför sig. Den som lägger det första kortet säger dess prickvärde. Den som lägger det andra kortet säger summan av båda kortens prickvärden. Den som lägger det 3e kortet säger summan av alla 3 kortens prickvärden osv. Pricksumman får aldrig överskrida 21. När någon inte kan spela ett kort utan att summan passerar 21 är omgången slut. Den som har vunnit omgången får poäng (se nedan). Därefter vidtar nästa omgång.

Den som lägger ett kort så att pricksumman blir 11 får för detta 3 poäng. Om näste spelare genom att spela ett nollkort kan hålla kvar summan vid 11, får denne 1 poäng. Ytterligare 1 poäng delas ut varje gång en spelare kan hålla kvar summan vid 11 genom att spela ett nollkort. En spelare som vunnit en omgång får ingen poäng för detta om pricksumman stannat på 15 eller lägre. I övrigt får han en viss poäng beroende på den slutliga pricksumman enligt följande:

slutsumma poäng

16 1

17 2

18 3

19 4

20 5

21 7 minus 1 poäng för varje nollkort som lagts till på slutet.

Korten har följande prickvärde. Knekt 0, äss 1, 2:a 2, osv upp till 10:a 10. Dam och kung har inget fast prickvärde. När en dam spelas gäller den för samma prickvärde som det senast spelade kortet. När en dam spelas först i en omgång får den samma prickvärde som det nästföljande kortet som spelas. När en kung spelas fördubblas den då gällande pricksumman. En kung får alltså inte spelas då summan är över 10 eftersom 21 inte får överskridas. När en kung spelas först i en omgång får alla kort som därefter spelas i omgången dubbelt prickvärde.

Färgernas ordningsföljd. Varje spelare måste spela spader så länge han har någon spader kvar på hand, men så fort han har spelat sin sista spader går han över till hjärter oavsett om det är mitt i en omgång. På motsvarande sätt måste han spela ut alla sina hjärter innan han får gå över till klöver och alla sina klöver innan han går över till ruter. Eftersom de båda spelarna har olika antal kort i en viss färg kommer de sällan att växla färg samtidigt.

Den som fått flest spader i given spelar ut till första omgång. I de följande omgångarna görs utspelet av den som vunnit föregående omgång. Den som spelar ut första kortet i en omgång säger kortets prickvärde. Är det en dam säger han ”dam”, är det en kung säger han ”dubbelt”. Senare i omgången sägs den sammanlagda pricksumman. De spelade korten kommer att bilda 2 högar, en framför varje spelare. Varje nytt kort som spelas ska läggas så att det täcker de tidigare lagda korten. Så fort en spelare inte kan lägga ett tillåtet kort utan att pricksumman överstiger 21 säger han ”pass”. En spelare får inte passa om han har något kort som kan och får läggas. Om en spelare passar och pricksumman är högre än 15, får den andre spelaren antingen tillgodoräkna sig poängen direkt eller lägga till ytterligare ett kort om han kan utan att överskrida 21 och därefter tillgodoräkna sig poängen. Där har spelaren valfrihet. Om en spelare passar och pricksumman är 15 eller lägre,får den andre spelaren lägga till kort till desss att pricksumman överstiger 15. Så fort den passerat 15 måste han stanna upp och tillgodoräkna sig poängen enligt poängregeln ovan. Kan han inte komma över 15 vinner han omgången men får ingen poäng.

Om en spelares kort tar slut mitt under en omgång gäller samma regler som om han passar. Om någon av spelarna saknar kort får ingen ny omgång påbörjas, utan korten samlas ihop för ny giv.

Poäng adderas undan för undan. Vinner gör den som först når 121 poäng. Oftast inträffar det i slutet av 3e given. Spelet avslutas då omedelbart även om båda spelarna har kort kvar på hand.

Sharing is caring!

2 kommentarer

  1. Ett av de roligaste kortspel jag spelat. Jag hittade boken med detta och flera nya spel på biblioteket någon gång i slutet av 70-talet. Eftersom man vet samtliga kort som motståndaren har så är det 80% skicklighet så det gäller att ha bra kortminne. Jag har för mig att det var en regel om att man kunde lägga ett 0-kort på 21 men att man då fick 1 poäng lägre (20) men det kanske bara är i mitt minne det var så 🙂

     

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.