Piquet

 

Piquet, 2 deltagare (men se nedan för 3 och 4 deltagare), 32 kort (2:or till 6:or saknas). Spelarna får 12 kort var. 5 kort utgör förhands talong, 3 utgör givens. Förhand byter ut minst 3, max 5 av sina kort mot talongens. Given byter ut 2 eller 3.

Förhand talar om hur många kort han har av den färg som han har mest av. Har given fler talar han om hur många han har. Har han lika många säger han ”lika”, har han färre säger han ”räcker”. Har de lika många måste förhand tala om prickvärdet för sin färg. På detta svarar given ”räcker inte”, ”lika” eller ”räcker”. Sedan säger förhand längden på sin längsta sekvens av kort i stigande följd i samma färg. Har given någon längre så säger han det, annars säger han ”lika” eller ”räcker”. Har de lika långa sekvenser måste förhand tala om högsta kortet i sin. På detta svarar given ”räcker inte”, ”lika” eller ”räcker”. Den som har den bästa sekvensen anger sedan längden för alla sina sekvenser. Förhand skall säga ”tretal” eller ”fyrtal” beroende på vad han har som bäst. Har given bättre, så säger han vad han har, annars säger han ”lika” eller ”räcker”. Om de har lika måste förhand tala om valören på sitt fyrtal (tretal). På detta svarar given ”räcker inte” eller ”räcker”. Den som har bäst, anger hur många fyrtal (tretal) han har.

Förhand lägger ut ett kort med framsidan upp. Given lägger ut ett annat kort av samma färg (om möjligt, annars läggs ett kort av annan färg). Den som lagt det högsta kortet i den utspelade färgen tar hem sticket och lägger ut ett nytt kort. Osv tills alla korten är utlagda. Sedan följer ny giv. Osv tills sammanlagt 6 omgångar har spelats. Den som fått flest poäng har vunnit partiet.

Under hela spelet skall parterna säga till varje gång de får poäng. Poäng noteras först i slutet av varje omgång. Den vinner som får flest poäng. Poäng ges för följande.

Den som har flest kort i en färg får 1 poäng. Har båda lika många, ges efter prickvärdet (äss gäller för 11 prickar, bildkort för 10, sifferkort för sitt siffervärde). Har båda samma prickvärde utdelas ej denna poäng.

Sekvens av kort i samma färg. 3 kort ger 3 poäng, 4 kort ger 4 poäng, 5 kort ger 15 poäng, 6 kort ger 16 poäng, 7 kort ger 17 poäng, 8 kort ger 18 poäng. Den som har den längsta sekvensen får poäng för alla sina sekvenser. Den andre får inget. Om bägges sekvenser är lika långa, avgör det högsta kortet i sekvensen. Är även detta lika utdelas ej poängen.

3 kort av samma valör, högre än 9, ger 3 poäng. 4 kort av samma valör, högre än 9, ger 14 poäng. Den som har det högsta fyrtalet får poäng för alla sina tre- och fyrtal. Den andre får inget. Finns inget fyrtal, då avgör tretalet.

Varje gång någon spelar ut ett kort högre än 9 får han 1 poäng.

1 poäng ges för stick med kort högre än 9 till den som tar hem det, om motspelaren spelat ut det.

Den som tar hem sista sticket får 1 poäng.

Den som tar hem flest stick under en giv får 10 poäng.

Den som i given fått en hand utan bildkort får 10 poäng, om han visar upp handen för motspelaren innan han bytar kort med talongen.

En spelare som fått minst 30 poäng i kombinationer innan motståndaren fått någon poäng, får 60 poäng.

En spelare som under en giv fått minst 30 poäng för kombinationer och stick, innan motståndaren fått någon poäng, får ytterligare 30 poäng.

De två ovanstående reglerna gäller ej om spelarna i någon kombination haft lika hög bästa kombination och därför fått noll poäng var.

Den som tar alla stick får 40 poäng. Men då utdelas ej poäng för flest stick eller sista stick.

3 deltagare. Deltagarna får 10 kort var. Återstående 2 bildar talong. Given får byta 1 eller 2 kort med talongen. Uppnår någon spelare 20 poäng i enbart kombinationer innan någon av de andra fått någon, då får han 90 poäng. Uppnår någon spelare 20 poäng under spelet, utan att någon av de andra fått någon, då får han 60 poäng. Den som tog hem flest stick får 10 poäng. Har 2 spelare tagit hem lika många, då får de 5 poäng var. Den som vann partiet erhåller av var och en skillnaden mellan sin och dennes poängsumma plus 100. Den som kom tvåa betalar till vinnaren men får betalt av den som kom sist skillnaden mellan sin och dennes poängsumma plus 50.

4 deltagare. De som sitter mitt emot varandra spelar ihop. Spelarna får 8 kort var. Talong saknas. Ett parti består av 4 eller 8 givar. Förhand spelar ut till första stick efter att ha deklarerat sina kombinationer. Har spelaren till vänster ingen bättre kombination, lägger han på ett kort utan att säga något. Har han bättre kombination skall han säga det innan han spelar. Medspelaren till den som hade bästa kombinationen får poäng för sina kombinationer av samma sort. Uppnår någon sida 20 poäng i enbart kombinationer innan motsidan fått någon, då får den 90 poäng. Uppnår någon sida 20 poäng under spelet innan motspelarna fått någon, då får denna 60 poäng. Deklarerade kombinationer skall visas. Varje sida kan endast få 1 poäng i varje stick för utspel och hemtagning tillsammans.

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.