UNO regler

UNO är ett populärt kortspel och liknar Vändåtta. De enkla reglerna gör att hela familjen kan spela. Från 7 år

NYTT! – Letar du efter UNO Extreme? Vi har reglerna här! 

Vi rekommenderar att du köper ditt UNO-spel hos Spelexperten.com

Mål: Att bli av med alla kort

Spelets gång

Var spelar får sju kort var (man kan även spela med fler eller färre kort). Överblivna kort läggs i en hög på bordet med ett kort med baksidan upp.

Korten spelas efter färg och valör. Ett kort, vilket som helst kan spelas i en och samma färg. Du kan också byta färg. Det gör du genom att lägga ett kort med samma valör fast i en annan färg på det kort som ligger med symbolsidan uppåt. Nästa spelare måste då följa färgen på det senast spelade kortet, eller använda samma valör ännu en gång i en tredje färg. När du fått rätt färg, men ett Stoppkort, tvingar du nästa spelare att stå över sin tur i denna omgång pga. Stoppkortet. Du skall alltid följa färg eller instruktion från det senast spelade kortet.

Spelar du rätt färg, men lägger ett Vändkort, vänds spelets riktning och spelaren som lade kortet före dig skall spela igen. Spelet fortsätter i denna riktning till dess ett nytt Vändkort läggs.

Följer du färgen, men lägger ett kort med symbolen Drag 2, måste nästa spelare dra två nya kort från högen på bordet. Samtidigt måste denna spelare stå över från att lägga i denna omgång.

Ett Stoppkort kan läggas på ett annat Stoppkort. Dock inte av spelaren som sitter efter den som lade det första Stoppkortet, utan av den därpå följande spelaren. Samma gäller också för Vändkort och Drag 2-kort.

Byt färg-kort är nyckelkort. De kan bara spelas om spelaren inte har fler kort i den färg som spelas. Kortet kan läggas på alla färger. Den spelare som lägger ett Byt färg-kort skall välja ny färg.

Byt färg drag 4-kortet har samma funktion. Kortet kan endast spelas när spelaren inte har kort i den färg som spelas. Kortet kan läggas på alla färger. Den spelare som lägger kortet skall välja ny färg. Spelaren som sedan står i tur tvingas dra fyra kort från högen samtidigt som han inte får lägga något kort detta spelvarv.

När det blir din tur och du inte har något kort att spela måste du dra ett kort från högen på bordet. Kan du inte heller då lägga får du stå över din tur i omgången.
Straff

Om en spelare använder sig av Byt färg drag 4-kortet, men har andra kort på handen som han kunnat spela, skall spelaren dra fyra kort extra.

Avslutning Av Spelet

För att kunna spela ditt sista kort måste du säga ”UNO!” när du lägger ditt näst sista kort. (UNO är spanska och betyder ett.) Du talar på så sätt om för dina motspelare att du bara har ett kort kvar på handen. Glömmer du att säga UNO innan spelaren efter dig gjort sitt drag, och motspelarna gör dig uppmärksam på det, måste du dra två kort från högen på bordet. Dessutom måste du stå över din tur.

Hamnar du i situationen att du har två kort på handen och spelaren före dig lägger ett kort som medför att du skall stå över eller måste dra kort, skall du följa kortets instruktion och alltså vänta till ett senare tillfälle att säga UNO.
Poängberäkning

När en av spelarna gått ut skall de övriga räkna samman poängen på de kort som de har på handen.

Korten värderas på följande sätt:

* Alla kort från 0 till 9: kortets talvärde
* Drag 2-kort: 20 poäng
* Stoppkort: 20 poäng
* Vändkort: 20 poäng
* Byt färg-kort: 50 poäng
* Byt färg drag 4-kort: 50 poäng

Det finns två sätt att fördela poängen:

1. Den spelare som spelat slut på sina kort får det totala värdet av de kort som motspelarna har på sina händer. Innan spelet börjas sätts en gräns vid vilken hela spelet är slut. Den spelare som når det beslutade poängtalet, exempelvis 500 poäng, blir vinnare sammanlagt.
2. Varje spelare räknar samman sina poäng. Efterhand som nya poäng kommer till läggs dessa samman med de poäng som spelaren har sedan tidigare. När en på förhand beslutad poänggräns nås utesluts spelaren. Den spelare som ännu inte har nått gränsen när näst siste spelaren går ut är vinnare.

Lagspel

UNO kan också spelas som lagspel, antingen i par mot par eller i lag bestående av flera spelare. Spelas UNO i par lägger den andre spelaren i ett par med sina kort när medspelaren spelat slut på sina kort. Enbart motspelarens kort räknas. Motspelarnas totala poäng tillskrivs det vinnande paret. Första par till 500 poäng är vinnare.

Spelas UNO i lag skall spelarna från de olika lagen sitta varvade. Spelare från samma lag får alltså inte sitta intill varandra. Om en spelare i det ena laget går ut kastar de övriga spelarna sina kort och motståndarna räknar samman sina kort. Här kan också en av de två poängberäkningsmetoderna som är nämnd ovan användas för fördelning av poängen. Poänggränsen för avslutning av ett spel sätts vid 500.

Ytterligare en variation är att spela UNO vid flera bord. Varje par spelar t.ex. fyra spel mot vart och ett av de övriga paren. Bägge poängberäkningsmetoderna kan användas. Vinnarparet blir det par som får högst eller lägst poängsumma, beroende på vilken metod som används.

 

16 Comments on UNO regler

 1. Om mina två sista kort i handen är stoppkort och jag glömmer säga Uno efter jag lagt det första stopkortet. Min motspelare säger Uno efter jag lagt mitt andra stoppkort och är därmed tomhänt. Skall jag ta upp 2 kort då eller har jag vunnit spelet?

   
 2. När har motståndaren gjort sitt drag? Och när kan man alltså straffa någon genom att påtala att denne inte sagt “Uno” Räcker det med att spelaren efter dig börjat dra kort vid till exempel ett +4 tillfälle?

   
 3. Om en person lägger ett 4 kort å önskar tex röd (nästa kort )visar det sig inte vara röd! att han sedan har ett blått sista kort på handen är detta ok!

   
 4. Hejsan

  Jag spelar Uno rätt ofta med kidsen på fritds och jag anser att det rimligtvis bör att kunna avsluta spelet med 2 eller flera kort om du har samma siffra eller olka förger och samma siffra? Kanske säga Uno och 2 kort?

   
 5. Hej!
  Får man spara kort som man kan lägga, tex 4+ kortet, och ta ett kort från högen istället? Så att man har bra kort i slutet.

   
 6. UNO betyder som sagt ETT och i de regler vi har får endast ETT kort läggas i taget alltså aldrig två kort, inte ens om man har likadana. Man får inte gå ut på två kort eller med en joker” alltså +2 +4 eller byt färg.

   

1 Trackbacks & Pingbacks

 1. Kortspel för två personer | SpelRegler

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*