Craps Regler

 

Spelet Craps kan verka totalt förvirrande – men spelet är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Vi på spelregler.org har själva aldrig spelat Craps så finner ni några fel i reglerna ber vi er lämna en kommentar!

Reglerna i Craps:

Spelet börjar med att spelarna placerar varsin insats framför sig. Den spelare som börjar kastar därefter båda tärningarna, detta kast kallas ”the come out roll”. De inledande insatserna kallas ” the pass line bet”.

Ett ”pass line bet” vinns med detsamma om tärningarna visar 7 eller 11 prickar och förloras om tärningarna visar 2 (snake eyes) eller 12 (box cars).

Om summan är 4,5,6,8,9 eller 10 i “the come out roll” blir detta antal “the point” (det öppna tal). Markeringen (Som regel “ON”) visar, att det öppna tal har blivit etablerat “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”.
Banken fortsätter därefter med att kasta tärningarna, tills dennes tärningar visar “the point” (det öppna tal) eller 7 för att sluta spelet. Om banken får det öppna talet först, kommer ett “pass line bet” vinna. Men om kastaren kastar och prickarna visar 7 först (“sevens out”), kommer “pass line bet” att förlora.
För att avsluta en spelrunda och upplösa “pass line bets” ska banken kasta antingen det öppna tal eller 7 efter “the come out rool”.

Ett  parti Craps kan pågå en hel kväll om kastaren varken kastar det öppna talet eller 7. “Pass line bets” kan inte vinnas innan det öppna talet har kastats, precis som att en sådan insats heller inte kan förloras innan 7 har kastats. Detta beror på att inte färdigspelade “pass line bets” inte får tas bort från spelbordet. Spelaren måste vänta på att det öppna tal kastas, eller att 7 kastas för att avgöra spelet.

Pass Line bets:

Ett “pass line bet” placeras i fältet “PASS LINE” på tärningsbordet innan “the come out roll” (Dvs. det första kastet med tärningarna i ett nytt spel). En insats på “pass line” fältet vinns om “the come out roll” är 7 eller 11, och förloras om kastet landar på 2. 3 eller 12. Om tärningarnas ögon visar 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, kommer detta tal att bli “the point” (det öppna tal). För att vinna ett “pass line bet”, ska kastaren (banken) kasta det öppna tal innan han får 7. Om kastaren får 7 innan han kastar det öppna tal, kommer ditt “pass line bet” att förlora. När man vinner på ett “pass line bet” ger det som regel 1 till 1. Så snart det öppna tal är etablerat, kan man inte ta bort eller reducera ett “pass line bet”. De kan bara fås tillbaka efter att det öppna tal eller 7 har kastats.
Inte “pass line bets”:

Ett “inte pass line bet” (don’t pass line bet), är det motsatta av ett “pass line bet”, och det ska placeras på tärningsbordet i fältet “Don’t Pass Bar” innan “the come out roll”. Om kastaren kastar 2 eller 3 i det första kastet (“the come out roll”) kommer en “inte pass line bet” att vinna. Men om det första kastet är 7 eller 11, kommer “inte pass line bet” att förlora. Om “the come out roll” är 12, kommer ett “inte pass line bet” att resultera i en 1 till 1 (push) och insatsen förs tillbaka till spelaren. Om “the come out roll” är 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, kommer denna summa att bli det öppna tal. Så snart det öppna talet är etablerat, kommer “inte pass line bets” att vinna, om kastaren kastar en 7:a innan han kastar det öppna talet. Om kastaren kastar det öppna talet innan han kastar 7, kommer “inte pass line bets” att förlora. Utbetalningen på ett “inte pass line bet” är som regel 1 till 1. Motsatt till “pass line bets” kan “inte pass line bets” tas bort och reduceras.

Come Bets:

Ett “come bet” är placerat i “COME” fältet på tärningsbordet för vilket som helst kast med tärningarna, när det öppna tal har etablerats under “the come out roll”. Reglerna fär “come” insatserna är essentiellt de samma som för “pass line bets”. “Come bets” vinner, om summan av kastarens nästa kast är 7 eller 11 och förlorar om summan är 2, 3 eller 12. Om kastaren kastar 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, kommer detta tal att bli till det öppna tal och givaren kommer att flytta “the come bet” från “COME” fältet på tärningsbordet till fältet som motsvarar det öppna tal: “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10”. Om kastaren kastar det öppna tal “the come point” igen innan han kastar 7, kommer “the come bet” att ge lika utbetalning. “The come bet” kommer alltså att bli stående tills “the come point” (öppna tal) eller talet 7 har kastats. Precis som vid “the pass line bet” får “come bets” inte tas bort eller reduceras. Dessa kan bara föras tillbaka om det öppna tal eller 7 blir kastat.

Don’t Come Bets:

Ett “don’t come bet” är egentligen det motsatta till ett “come bet”. Detta “bet” placeras efter “the come out roll” i fältet “Don’t Come Bar” på spelbordet. “Don’t come bets” vinner, när kastaren kastar antingen 2 eller 3, och förlorar om det kastas 7 eller 11. Om 12 kastas kommer detta “bet” att bli returnerat till spelaren i en så kallad “Push”. Om summan av kastet är 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, kommer det kastade talet att bli etablerat som “the come point”. Givaren kommer att flytta “the don’t come bet” från “the don’t come bar”, till en “uppermost bar” över fältet, som visar det olika “come points”: 4, 5, SIX, 8, NINE eller 10. Efter “the come point” har blivit etablerat vinner “don’t come bets” som regel 1 till 1 om det blir kastat 7, och förlorar om “the come point” kastas. “Don’t come bets” är spelbara tills antingen “the come point” eller en 7:a blir kastad.

Pass Line Odds Bets:

När ett “pass line odds bet” vinner utbetalas det normalt efter följande odds: 2 till 1 vid ett kast på 4 eller 10. 3 till 2 vid ett kast på 5 eller 9 och 6 till 5 vid ett kast på 6 eller 8. Motsatt det ordinära “pass line bet” är det möjligt att ta bort ikke färdiga ” pass line odds bet”.

Don’t Pass Line Odds Bets:

När ett ” don’t pass line odds bet” vinner, utbetalas det normalt efter följande odds: 1 till 2 vid ett kast på 4 eller 10. 2 till 3 vid ett kast på 5 eller 9 och 5 till 6 vid ett kast på 6 eller 8. Det är möjligt att ta bort ikke färdigt “don’t pass line odds bet”.

Come Odds Bets:

Efter “the come point” har etablerats, placeras ett “come odds bet” under ditt “come bet” i fältet som visar de olika “comp point”: “4, 5, SIX, 8, NINE eller 10″. När ett “come odds bet” vinner utbetalas som regel följande odds: 2 till 1 vid ett kast på 4 eller 10. 3 till 2 vid ett kast på 5 eller 9 och 6 till 5 vid ett kast på 6 eller 8. Motsatt det ordinära “come bet” är det möjligt att ta bort ett ikke färdigt “come odds bet”. I tärningsspelet är “come odds bets” inaktive under felaktga “come out rolls”.

Field bets:

Ett “field bet” är en insats på, att det nästa kast med tärningarna kommer att bli antingen 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Insatsen placeras i fältet “FIELD” på terningsbordet innan det första kastet påbörjas. Om kastet blir 3, 4, 9, 10 eller 11 vinner ett “field bet” 1 till 1. OM det kastas 2 eller 12 vinner ett “field bet” 2 till 1. Om det kastas 5, 6, 7 eller 8, förlorar ett “field bet”.

Big 6 and Big 8 bets:

Ett “big 6 bet” är en insats på att summan 6 kommer att kastas före 7. Precis som ett “big 8 bet” är en insats på att summan 8 kommer att bli kastad före en 7:a. Ett “big 6 bet” eller ett “big 8 bet” placeras i antingen “6″ eller “8″ fältet på tärningsbordet.

Place Bets:

Det finns två typer av “place bets” ett “place win bet” och ett “place lose bet”: Ett “place win bet” är en insats på att antingen 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 kommer att bli kastat före en 7:a. Et “place lose bet” är en insats på att det kommer att bli kastat en 7:a före 4, 5, 6, 8, 9 eller 10.

Buy Bets:

Ett “bye bet” är en insats på, att antingen 4, 6, 8, 9 eller 10 Kommer att bli kastad före en 7:a. Insatsen “buy bet” blir täckt av ett “BUY” märke för att skilja det från ett “come bet”. I tärningsspelet är “buy bets” inaktive under felaktiga “come out rolls”.

Lay Bets:

Ett “lay bet” är egentligen det motsatt till ett “buy bet”. Ett “lay bet” är en insats på att en 7:a kommer att bli kastad före 4, 6, 8, 9 eller 10. “Lay bets” är aktive samtidigt som att “come out roll” kastas. Ikke färdiga “lay bets” är det som regel möjligt att ta bort.

Any 7 Bets:

Ett “any 7 bet” är en insats på, att nästa kast med tärningarna blir en 7:a. Denna insats kan användas vid alla första kast. Insatsen placeras i “Seven” fältet och om en 7:a kommer, vinner du normalt 4 gånger insatsen.

Any 11 Bets:

Ett “any 11 bet” är en insats på att det nästa kast med tärningarna blir 11. Denna insats kan användas vid alla första kast och ska placeras på tärningsbordet, där man kan se två tärningar som visar 11. Om 11 kommer, vinner du normalt 15 gånger din insats.

Any Craps Bets:

Ett “any craps bet” är en insats på att nästa kast med tärningarnea antingen blir 2, 3 eller 12. Denna insats kan användas vid alla första kast och ska placeras i fältet “Any craps” på tärningsbordet. Om det blir 2, 3 eller 12, vinner du normalt 7 gånger din insats.

Horn Bets:

Ett “horn bet” är en insats på, att nästa kast med tärningarna antingen blir 2, 3, 11 eller 12. Denna insats kan användas vid alla första kast och ska placeras i fältet på tärningsbordet som visar tärningerna med ögonen 2, 3, 11 eller 12. När ett “horn bet” vinner, ger det 15 till 1 på talena 3 och 11, och 30 till 1 på talena 2 och 12.

Hardway Bets:

Ett “hardway bet” är en insats på att det kommer att bli kastat antingen 4, 6, 8 eller 10 med två lika tärningar dvs. (2+2, 3+3, 4+4 eller 5+5) före det kastas en 7:a. Denna insats placeras i det fält på tärningsbordet, som visar två tärningar med motsvarande ögon. Att kasta en summa med två lika tärningar kallas för att kasta på det hårda sättet “the hard way”. T.ex kallas ett kast på 4+4 en “hard 8″, där ett kast som visar 5+3 eller 6+2 kalas för “easy 8″. När ett “hard bet” vinner, ger det normalt 7 till 1 på talen 4 och 10, och 9 till 1 på talen 6 och 8. Det är möjligt att ta bort de insatser “hardway bets” som inte är färdiga.

Sharing is caring!

3 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.