Jonola Canasta ( Canasta Five)

 

JONOLA CANASTA (CANASTA FIVE) 2-6 Spelare

Jonola Canasta spelas till skillnad från vanlig Canasta med tre kompletta kortlekar plus 9 jokrar. Maximalt 5 kort får plockas upp när en spelare tar sakhögen.

 

Spelets idé

Spelet går ut på att bygga erfordeliga canastas och ”gå ut” genom att mäla alla korten från sin hand.Spelet vinns av den spelare/lag med högst poäng som uppnått erfordelig slutpoäng.

För två eller tre spelare

Spelet går till 8.000 poäng. Varje spelare tävlar mot de andra och har sin egen samling av kort på handen och på bordet.

För fyra spelare

Spelet går till 10.000 poäng. Man bildar två lag om två spelare i varje lag. Lag 1 = Spelare 1 & 3. Lag 2 = Spelare 2 & 4. Var och en spelar sin egen hand , men partners kombinerar sina kort på bordet.

Kort

Man spelar med tre kortlekar plus 9 jokrar , sammanlagt 165 kort.

Naturliga kort är 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , Kn , D , K , E.

Vilda kort är Jokrar och Tvåor.

Kortens poängvärde

Korten har följande poängvärde:

 

Varje Joker                        50 poäng

Varje Tvåa och Ess                   20 poäng

Varje K , D , Kn , 10 , 9 och 8            10 poäng

Varje 7 , 6 , 5 , 4 och svart trea           5 poäng

 

En Röd Canasta

är sju naturliga kort av samma valör , t.ex. 7 knektar , 7 femmor. När den är färdig skjuts korten ihop till en liten hög som läggs med framsidan upp framför spelaren med ett rött kort överst.

En Svart Canasta

är fyra , fem eller sex naturliga kort plus vilda kort så att den kommer att bestå av sju kort. När den är färdig skjuts korten ihop till en liten hög med framsidan upp framför spelaren och om möjligt med ett svart kort överst.

Tvåor

Används i mälningar , för att göra svarta canastas , och kan placeras på sakhögen för att frysa den. De kan inte plockas upp av nästa spelare när de ligger överst i sakhögen. Det finns ingen begränsning över antalet tvåor som får användas som sakkort.

Jokrar

Används i mälningar och för att göra svarta canastas. De kan inte läggas på sakhögen. Undantag: se regel 13 under rubriken ”Under spelets gång”.

 

Röda treor

Ingår inte i spelet utan är endast bonuskort som ger bonuspoäng åt den spelare / lag som får dem. De läggs med framsidan upp på bordet framför spelaren. Första gången en spelare står i tur att spela skall han först av allt lägga upp alla röda treor som han fått i given och ersätta dem med lika många kort från talongen. Detta upprepas vid behov till dess ingen röd trea finns kvar på hand. Får en spelare då han drar från talongen en röd trea , skall denna omedelbart läggas upp och ersättas med ett nytt kort från talongen. Får en spelare då han tar upp sakhögen en röd trea , skall denna omedelbart läggas upp men inte ersättas med ett kort från talongen. Varje röd trea ger 100 poäng i bonus , utom när en spelare / lag fått alla sex röda treorna då var och en i stället ger 200 poäng ,alltså en sammanlagd bonus på 6 x 200 poäng = 1200 poäng. Ett lag som inte gjort några mälningar får till skillnad från vanlig Canasta INTE poängavdrag för eventuella röda treor på bordet när ett lag gör utgång.

Svarta treor

är ”stoppkort” när de läggs på sakhögen. De kan inte plockas upp av nästa spelare. De kan inte mälas någon gång , inte ens i samband med utgång. De kan inte frysa sakhögen. Svarta treor ger endast poängavdrag för en spelare / lag som har dem kvar på handen vid utgång.

Giv

Blanda alla korten noggrant . Korten ges ett och ett med början hos förhand tills alla spelare har 13 kort var. (se punkt nr. 2 under rubriken ”Speltips”). Fördela återstående kort i två jämnstora högar (talonger) med baksidan upp. Vänd upp ett kort från en av talongerna och placera det med framsidan upp mellan de två talongerna som startkort för sakhögen. Är det uppslagna kortet en Joker , Tvåa ,en Röd eller Svart trea, täcks det med ett nytt från talongen.

Detta upprepas vid behov till dess att sakhögens översta kort är ett naturligt kort. Varje uppvänt kort ligger kvar på sakhögen. En Joker , Tvåa , eller Röd Trea läggs på tvären överst i sakhögen och ” fryser” högen tills den tas upp under spelet.

Spelet inleds

Med förhand till vänster om given. Spelet fortsätter sedan medsols. Varje spelares tur inleds med att dra 2 kort (ett från varje talong) ELLER att ta upp kort från sakhögen (om han enligt reglerna kan göra det). Spelaren har sedan möjlighet att mäla eller tillfoga kort till mälningar på bordet. Tar han upp kort från sakhögen , måste dess översta kort mälas. Spelaren avslutar sin tur med att saka ett kort på sakhögen. Åtminstone ett kort måste behållas på handen (såvida han inte gör utgång).

Mälning

Att mäla innebär att en spelare placerar en kombination av tre eller flera kort av samma valör på bordet. (t.ex. tre åttor). Ett vilt kort kan ersätta ett naturligt kort , men varje kombination måste innehålla minst två naturliga kort tillsammans med 1 ,2 eller 3 vilda kort. (t.ex. två åttor och tre Jokrar). När en spelare (eller en partner i ett lag) i en giv mäler första gången , måste poängvärdet för de kombinationer som han lägger upp tillsammans uppgå till ett visst minimivärde , vars storlek är beroende av hur många poäng spelaren / laget samlat ihop under de föregående givarna.

Begynnelsemälning

Spelet öppnas med en begynnelsemälning på minst 50 poäng (beräknas genom att räkna samman poängvärdena på de kort som ingår i begynnelsemälningen) t.ex. tre 9:or = 30 poäng , fyra 6:or = 20 poäng , som ger totalt 50 poäng. Vilda kort kan användas att ersätta naturliga kort (upp till tre vilda kort kan mälas tillsammans med minst två naturliga kort) . Med två eller tre spelare , måste varje spelare göra en begynnelsemälning , vid partnerskap behöver endast en spelare per lag göra begynnelsemälningen. En spelare måste mäla med kort från handen , emellertid så kan sakhögens översta kort användas som en del i begynnelsemälningen , förutsatt att det mälas med ett matchande par från handen. Allteftersom poängsumman för varje spelare eller lag ökar , så ökar minimipoängen som krävs för följande givar.

POÄNGSTÄLLNING         MINIMIPOÄNG FÖR FÖRSTA MÄLNING

   MINUS                                   50 POÄNG

   0 – 1495                                  50 POÄNG

1500 – 2995                                  90 POÄNG

3000 – 4995                                 120 POÄNG

5000 ELLER MER                              150 POÄNG

 

Sakhögen

För att kunna ta upp sakhögen för att göra begynnelsemälningen , måste spelaren ha ett par på handen som matchar sakhögens översta kort. Han lägger paret på bordet , tar sedan upp sakhögens översta kort och placerar det tillsammans med paret. Därefter tar han sedan upp nästföljande fyra kort (ett i taget) och placerar dem med framsidan upp på bordet så att alla spelare kan se dem. Dessa fyra kort kan inte användas i begynnelsemälningen. Han kompletterar sin mälning och tar sedan upp de återstående fyra korten på handen. När begynnelsemälningen är uppfylld får han även mäla de andra fyra korten om han så önskar. Det finns två typer av sakhögar- ÖPPEN och FRUSEN. Tar man upp kort från sakhögen måste dess översta kort mälas.

Efter det att begynnelsemälningen gjorts av en spelare (eller lag) , gäller följande regler för dem som har mälat…

En ÖPPEN Sakhög

innehåller ej några Röda treor eller Vilda kort. Dess översta kort får mälas med antingen två matchande kort , ELLER ett matchande kort tillsammans med ett Vilt kort förutsatt att begynnelsemälningen är gjord. Om man redan har en mälning av samma valör som sakhögens översta kort , får man ta upp detta kort och tillfoga det till mälningen . Nästföljande fyra kort placeras på bordet så att alla spelare kan se dem , sedan kan de tas upp på handen eller mälas.

En FRUSEN Sakhög

Att saka en Tvåa innebär att sakhögen blir FRUSEN. Tvåan placeras på tvären överst på sakhögen för att markera detta. För att kunna ta upp en frusen sakhög måste spelaren ha ett par som matchar sakhögens översta kort på handen. Detta par måste mälas på bordet tillsammans med sakhögens översta kort. Nästföljande fyra kort placeras på bordet så att alla spelare kan se dem , och kan sedan tas upp på handen , eller mälas och användas som spelaren själv önskar. Sakhögen förblir frusen ända tills det inte finns några Vilda kort (eller Röda Treor) kvar i den , oavsett hur långt ner i högen de ligger.

Spelet

1.En spelare inleder sin tur med att antingen ta upp 2 kort (ett från varje talong) eller 5 kort från sakhögen , om han enligt reglerna kan göra det. Kort kan läggas till mälningar som redan finns på bordet eller påbörja en ny mälning. Spelaren avslutar sin tur genom att saka ett kort.

2.När man tar upp kort från sakhögen måste dess översta kort mälas . Ta sedan upp nästföljande 4 kort (ett i taget) och placera dem med framsidan upp på bordet så att alla spelare kan se dem.Komplettera mälningen , ta sedan upp de återstående 4 korten på handen , eller använd dem för vidare mälningar. Man behöver inte vänta till nästa gång man står i tur.

3.Den spelare eller lag som gör utgång , erhåller en bonus på 200 poäng.

Man erhåller till skillnad från vanlig Canasta ingen extrabonus för utgång direkt ( ”gömd” eller ”dold hand”) förutom utgångsbonusen på 200 poäng.

4.När korten i de båda talongerna är slut och spelaren som står i tur inte är kvalificerad att ta upp sakhögens översta kort ,är given avslutad. Ingen spelare eller lag erhåller någon bonus på 200 poäng för utgång. En spelare som endast har ett kort kvar på handen får till skillnad från vanlig Canasta ta upp sakhögen om denna endast består av ett kort. Om sista kortet i talongen är en röd trea , lägger han upp den på bordet och erhåller som vanligt 100 poäng och eftersom det inte finns några fler kort tillgängliga , fortsätter spelaren sin tur d.v.s. ev. Mäla flera kort och sedan saka ett kort , och om nästa spelare har rätt att plocka upp från sakhögen , kan han välja att göra det , och spelet fortsätter tills ingen spelare (i sin tur) kan ta upp kort från sakhögen. Given är då avslutad. Spelet avbryts alltså inte direkt till skillnad från vanlig Canasta när talongens sista kort är en röd trea.

5.Om sakhögen består av mindre än fem kort när en spelare är kvalificerad att ta upp den , tar han upp alla .

 1. Ett valfritt antal naturliga kort från en spelares hand kan läggas till kompletta Canastas under spelets gång , eller vid utgång. Emellertid kan inte sakhögens översta kort plockas upp och läggas till kompletta Canastas. Inga vilda kort får läggas till kompletta Canastas.
 2. Endast efter det att en Canasta blivit komplett , kan en annan mälning av samma valör påbörjas av samma spelare / lag.
 3. Vilken spelare som helst får när det är hans tur , titta på de fem översta korten (men endast de fem översta korten!) i sakhögen.
 4. Det är inte tillåtet att bygga Canastas med bara vilda kort och inte heller sviter av samma färg.
 5. Vilda kort , upp till ett maximum av tre , får när som helst mälas med ett minimum av 2 naturliga kort , t.ex. 3 Jokrar + 2 fyror som utgör en mälning av 160 poäng.
 6. Alla kort på bordet ger pluspoäng (inklusive röda treor, även om en spelare / lag till skillnad från vanlig Canasta inte gjort någon mälning). De enda kort som ger minuspoäng är de kort som finns kvar på handen vid givens slut.

12.När en spelare sakat ett kort , visar det att hans tur är avslutad , och kortet måste ligga kvar och får inte bytas ut.

13. Om en spelare innan han påbörjar sin tur , har en hand beståendes av bara Jokrar , och plockar upp endast Jokrar från talongerna under sin tur och därför inte kan saka (eller göra utgång) är han skyldig att visa sina kort för alla spelare och sedan ta upp ett kort från någon av talongerna och placera det på sakhögen. Om kortet han tar upp är en Joker eller en röd trea , förblir den liggandes på sakhögen (och fryser den) och visar att hans tur är avslutad.

NOTERA: En spelare kan inte avsiktligt utarma sin hand med lagliga sakkort genom att lägga ut kort på bordet med avsikt att behålla bara Jokrar. En spelare måste saka ett lagligt kort även om det kan läggas till en mälning eller komplettera en Canasta.

UTGÅNG

Spelaren som gör utgång måste kunna lägga ut alla sina kort på bordet från sin hand och har möjlighet att placera ett kort på sakhögen. Man får ha så många röda och svarta Canastas som man önskar , men måste som ett minimikrav bestå av följande kombinationer av Canastas för att berättiga till utgång:

VID PARTNERSPEL (4 SPELARE): Laget som gör utgång måste ha som ett minimikrav , åtminstone 1 Svart plus 2 Röda canastas kompletta och mälda på bordet. Spelaren som vill göra utgång måste ha ett minimum av 2 kort kvar på handen innan han frågar sin partner ”får jag göra utgång ? ” Svaret är strikt , antingen JA eller NEJ (inget ”bordssnack” är tillåtet). Om partnern säger ”nej” sakar spelaren ett kort och behåller minst ett kort på handen och spelet fortsätter.

FÖR TVÅ ELLER TRE SPELARE: Spelaren som gör utgång måste ha , som ett minimikrav , antingen 1 Röd & 2 Svarta canastas ELLER 2 Röda & 1 Svart canasta för att vara berättigad till utgång. Dessa canastas kan ”döljas” d.v.s. behållas på handen och kompletteras och mälas på bordet i samband med utgång.

NOTERA: Att ha 3 eller flera Röda canastas utan några Svarta canastas , uppfyller INTE minimikravet för att få göra utgång. Det måste finnas en kombination av röda och svarta canastas enligt ovan.

POÄNGSÄTTNING

RÖDA Canastas        = 500 poäng

SVARTA Canastas      = 300 poäng

Röda Treor           = 100 poäng var

(eller 1200 poäng för alla sex)

Utgångs BONUS       = 200 poäng

 

När en giv är slutspelad summerar varje spelare / lag sina bonuspoäng (för utgång ,röda treor och canastas) . Till detta skall adderas poängvärdet för upplagda kombinationer . Från denna summa skall subtraheras straffpoäng för kvarvarande kort på hand.

Exempel: Ett lag har 2 röda canastas , 3 svarta canastas , och 2 Röda treor = 2100 poäng , + 200 poäng för utgångsbonus = 2300 poäng.  Dessa poäng noteras som Canastas i protokollet. Lägg sedan till poängvärdet av alla kort på bordet , minus poängvärdet för de kort som är kvar på handen . Om det poängvärdet t.ex. blev 450 , noteras det som Poäng (Points) i protokollet. Lägg ihop dessa siffror och Totalsumman (Sub-Total) blir då 2750 poäng . Dessa poäng bestämmer minimipoängen för begynnelsemälningen i följande giv , i detta exempel blir den 90 poäng.

 

Speltips

 • Ett enkelt sätt att blanda korten är att sprida ut dem på bordet (röda treor separat) och blanda väl genom att röra omkring alla kort innan de placeras i högar redo för given.
 • Vid given , fördela korten i 4 högar. Ge ett kort till varje spelare 4 gånger från första högen , sedan ett kort 3 gånger från de återstående tre högarna så att alla spelare får 13 kort var. (Detta hjälper till att separera korten mer noggrant.
 • För 2 eller 3 spelare är det ofta bättre att spela med dold hand ett tag. Detta förhindrar motståndarna att ta reda på vad du sparar på handen.
 • För 4 spelare (partnerspel) mäla så snart (och naturligtvis inga vilda kort) som möjligt. Detta gör att din partner får reda på vilka kort du vill spara på.
 • När en spelare eller lag har mälat , lönar det sig i allmänhet att frysa sakhögen för att begränsa möjlighten för motståndarna att ta upp den.
 • Planera att ha ett ”säkert” sakkort för att undvika att ge nästa spelare fördelen att ta upp från sakhögen.
 • Det bästa sakkortet är en Svart Trea. Lågpoängskort (5 poängs) är vanligtvis (men inte alltid) bättre sakkort än 10 eller 20 poängs , därför att det är svårare att göra begynnelse mälningen med hjälp av dem , och det nominella värdet räknas inte in så mycket i slutsumman.
 • Använd tvåor som sakkort med finkänsla. De är värdefulla för att komplettera svarta canastas (i slutet av given) , och / eller kombinera med två naturliga kort för att göra en trekortsmälning , vid utgång .
 • Se och kom ihåg vad spelaren till vänster om dig sakar. Dessa är normalt ”säkra” sakkort till honom , emellertid kan han försöka lura dig genom att saka ett kort och behålla ett par av samma valör på handen som det sakade kortet.
 • Planera för att kunna erövra sakhögen. Detta sätt ger dig mera kort och vanligtvis kunna göra canastas snabbare.
 • Så snart som en Röd Canasta kompletteras (av någon spelare) så se upp! Spelet fortgår vanligen mycket snabbt från denna punkt och ofta så lönar det sig att lägga ut så många kort som möjligt på bordet.
 • I bland kan du frestas att säga ”nej” till din partner när han frågar om tillåtelse att göra utgång ,men detta lönar sig sällan. Det ger vanligtvis motståndarna fördelen att tillförskaffa sig högre poäng.
 • För att undvika risken för felräkning vid beräkning av poängen , lägg korten med framsidan upp i 100 poängshögar.

 

Jonola Canasta för 6 spelare

Det finns inga ”officiella” regler för 6 spelare. Däremot finns det personer som gillar att spela Jonola Canasta med 6 spelare och göra sina egna regeljusteringar. Dessa två varianter är vanligast förekommande och följande två regler är gemensamma för båda:

 1. Spelarna bildar två lag med tre spelare i varje.

Lag 1= Spelare 1 , 3 & 5. Lag 2= Spelare 2 , 4 & 6 .

 1. När en spelare begär tillåtelse att göra utgång , måste han erhålla ett jakande svar från de båda övriga lagmedlemmarna , innan han lägger ut samtliga sina kort på bordet.

Variant 1: Man följer helt enkelt samma regler som för 4 spelare , d.v.s. att minimikravet för utgång är minst 1 Svart plus 2 Röda Canastas kompletterade och utlagda på bordet.

Variant 2 :

 1. Givaren fördelar korten i tre högar. Han ger sedan ett kort till varje spelare 4 gånger från första och andra högen och ett kort 3 gånger från tredje högen så att varje spelare erhåller 11 kort.
 2. Spelet går till 12.000 poäng.
 3. Minimikravet för utgång är åtminstone 3 Röda plus 1 Svart Canasta.
 4. Minimipoängen är 150 för ett lag som har en poängsumma mellan 5.000 och 11.995 poäng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.