SAMBOLA 2-6 spelare

 

   SAMBOLA 2-6 spelare

Jonola är en speciell härledning av Canasta i vilken man bygger Canastas = kombinationer med 7 kort av samma valör. Samba är en annan härledning av Canasta i vilken Sambas också är tillåtna = kombinationer med 7 kort av samma färg i sekvens. Sambola är en kombination av dessa två spel.

Spelets idé

Spelet går ut på att bygga erfordeliga Canastas och / eller Sambas och ”gå ut” genom att mäla alla korten från sin hand. Spelet vinns av den spelare / lag med högst poäng som uppnått erfordelig slutpoäng.

För fyra och sex spelare.

4 spelare bildar 2 lag med 2 spelare i varje. (6 spelare bildar 2 lag med 3 spelare i varje).

Lag 1 = Spelare 1 & 3 (& 5). Lag 2 = Spelare 2 & 4 (& 6).

(Se också för 2 och 3 spelare nedan).

Definitioner

Kort: Fyror till Ess är ”naturliga kort”. 2:or och Jokrar är ”Vilda kort”. Vilda kort får representera vilket kort som spelaren behagar. Röda och Svarta 3:or är speciella kort. (Se 2:or , Jokrar , Röda 3:or och Svarta 3:or , nedan).

Mälning: En mälning är 3 eller flera kort till vilken andra kort kan läggas till för att bilda en kombination. (Se Mälningar , nedan.) Att lägga ut en mälning på bordet kallas att ”Mäla”. Om ett lag har gjort sin begynnelsemälning , har laget ”Mälat”.

Kombinationer

En Canasta är en kombination beståendes av 7 kort av samma valör. En Samba är en kombination beståendes av 7 kort av samma färg i sekvens. (Se nedan angående ytterligare detaljer för de 2 typer av Canasta och Samba kombinationer som förekommer i spelet.

Varianter:

Varje variant som visas i dessa regler , måste godkännas av samtliga spelare innan spelet tar sin början.

Kort:

3 kortlekar plus 9 Jokrar. (Variant: 3 kortlekar plus 6 Jokrar).

Given:

Givaren utses av spelarna eller väljs genom att varje spelare drar ett kort från leken. Spelaren som drog det högsta kortet ger först.( Om två eller flera spelare drog samma högsta kort , drar de om tills någon spelare får det högsta kortet).

Korten ges ett och ett tills varje spelare erhållit 15 kort.

Spelaren till vänster om given ger sedan nästa omgång.

Talongerna och sakhögen.

Efter given fördelas återstående kort i två jämnstora högar (talonger) med baksidan upp. Översta kortet i talongen som givaren håller i sin hand vänds upp och placeras med framsidan upp mellan de två talongerna som startkort för sakhögen. Är det uppslagna kortet ett vilt kort ,Röd trea eller en Svart trea , täcks det med ett nytt från talongen. Detta upprepas vid behov till dess att sakhögens översta kort är ett naturligt kort. Vilda kort fryser sakhögen. Se ”frusen” sakhög nedan. En Röd trea eller en Svart trea ”fryser” inte sakhögen. De täcks endast av ett naturligt kort. Talongerna ska inte ”jämnas till” under spelet om det är lite kort kvar i den ena av dem. Se ” Spelets inledning”, nedan.

”Frusen” Sakhög.

Om det finns en tvåa i sakhögen är den ”frusen”. Tvåan placeras på tvären överst på sakhögen för att markera detta. (Se ”Att kvalificera sig att ta kort från sakhögen”) nedan.Skulle sakhögens första kort efter given vara en Joker , ”fryser” den också sakhögen och placeras också på tvären tvärs över sakhögen.

”Blockerad” Sakhög.

Om sakhögens översta kort är en 2:a eller en Svart trea , är Sakhögen ”blockerad”. Detta tvingar nästa spelare att ta kort från talongerna. (Se också Jokrar –Speciella Sakkort ,nedan ,på vilka andra sätt sakhögen kan bli ”blockerad”.

Spelets inledning

En spelare inleder sin tur med att antingen ta upp 2 kort, 1 från varje talong , eller ,om han är kvalificerad , sakhögens översta kort.

Talongerna:

Om alla kort tagit slut i en av talongerna , tar man 2 kort från den återstående. ( Se också ”Spelets avslutning” , nedan.

Man får sedan placera dessa kort på handen och kombinera dem med andra kort på sin hand och göra mälningar beståendes av 3 eller flera kort. När man har tillräckligt med kort för att göra sitt lags begynnelsemälning får man mäla dessa kort på bordet. När ens lag har mälat ,får man lägga ut nya mälningar på bordet , lägga till kort till tidigare mälningar eller lägga till naturliga kort till kompletta Canastas under sin tur.

(Se Mälningar och begynnelsemälning , nedan.)

Sakhögen:

Om en spelares lag inte har mälat , får han inte ta upp sakhögens översta kort , såvida han inte ska göra sitt lags begynnelsemälning. Särskilda villkor gäller för begynnelsemälningen. (Se mälning och Begynnelsemälning , nedan). Om hans lag har mälat , får han ta upp sakhögens översta kort förutsatt att han är kvalificerad att göra det. (Se förutsättningar för att få ta upp kort från sakhögen , nedan.) Sakhögens översta kort måste mälas genom att kombineras med matchande kort för att skapa en ny mälning eller att läggas till en mälning på bordet. Man kan inte behålla sakhögens översta kort på handen eller tillfoga det till en komplett Canasta eller Samba. Man måste lägga ut de matchande korten på bordet innan man tar upp kort från sakhögen för att visa de andra spelarna att man är kvalificerad att göra detta. Efter att ha mälat det översta kortet , måste man ta upp de 4 nästföljande korten från sakhögen. ( Om det är mindre än 4 kort kvar i högen , ta man upp alla.) Dessa kort får behållas på handen eller kombineras med andra kort på handen för att skapa och lägga ut nya mälningar på bordet , att läggas till tidigare mälningar eller , om det är naturliga kort , läggas till kompletta Canastas.

Notera:

Man kan inte lägga till vilda kort till completta Canastas. Man kan inte lägga till kort till kompletta Sambas. Om en Samba kombination på bordet genom att den tillfogas kort kommer att bestå av fler än 7 kort , måste dessa tillfogade kort mälas som en separat Samba kombination på bordet. (En Samba kan endast innehålla 7 kort och Samba kombinationer av samma färg kan inte kombineras.

Att avsluta sin tur.

Efter att man har bestämt sig för att mäla eller inte mäla några kort , avslutar man sin tur genom att placera ett kort överst på sakhögen. Detta kallas för att ”saka”. 2:or och Svarta 3:or ”blockerar” sakhögen. Placera 2:an på tvären för att markera att sakhögen också är ”frusen”. ( Se ”Blockerad” Sakhög och ”Frusen” Sakhög , ovan , och Speciella Sakkort , nedan.) Spelet fortsätter sedan med att spelaren på ens vänstra sida inleder sin tur. Man kan också komplettera sin tur genom att göra utgång. (Se Utgång , nedan.)

Att vara berättigad att ta upp kort från sakhögen.

”Blockerad Sakhög”

Om sakhögen är ”blockerad” , måste man ta upp kort från Talongerna.

”Öppen ” Sakhög.

För att vara berättigad att ta upp det översta kortet i en ”öppen” sakhög måste man ha:

 1. En matchande Canasta kombination av samma valör eller en matchande Samba kombination av samma färg i sekvens på bordet – att tillfoga till dessa kombinationer. (Man kan inte tillfoga det översta kortet till en komplett Canasta eller Samba.)
 2. Minst 2 matchande naturliga kort av samma valör på handen – för att skapa en ny Canasta kombination.
 3. Minst 1 matchande naturligt kort av samma valör och 1 vilt kort på handen – för att skapa en ny ”Svart” Canasta kombination.
 4. Minst 2 matchande naturliga kort på handen av samma färg i sekvens på handen – för att skapa en ny Samba kombination.
 5. Minst 1 matchande naturligt kort av samma färg i sekvens och 1 vilt kort – för att skapa en ny ”Svart” Samba kombination.

”Frusen” Sakhög:

För att vara berättigad att ta upp det översta kortet i en ”frusen” Sakhög , eller för att göra begynnelsemälningen måste man ha:

 1. Minst 2 matchande naturliga kort av samma valör på handen – för att skapa en ny Canasta kombination eller för att tillfoga till en matchande Canasta kombination på bordet.
 2. Minst 2 matchande naturliga kort av samma valör i sekvens på handen – för att skapa en ny Samba kombinatiuon eller eller tillfoga till en matchande Samba kombination på bordet.

Vilda kort kan inte användas för att ta upp sakhögens översta kort när den är frusen.

Begynnelsemälning.

Spelet öppnas med en begynnelsemälning på minst 50 poäng (beräknas genom att räkna samman poängvärdena på de kort som ingår i mälningen / mälningarna, se poäng för begynnelsemälning , nedan.) Bonus poäng får inte räknas med för att uppfylla minimipoängkravet. För att skapa sitt lags begynnelsemälning får man antingen använda kort från handen , kort som tagits upp från talongerna eller Sakhögens översta kort. Efter att ha lagt ut begynnelsemälningen på bordet får man lägga ut flera mälningar och kort under samma tur om man så önskar.

För att vara berättigad att ta upp Sakhögens översta kort för att göra sin begynnelsemälning måste man ha på handen minst 2 matchande naturliga kort av samma valör (för att skapa en Canasta kombination) eller 2 matchande naturliga kort av samma färg i sekvens (för att skapa en Samba kombination.) De övriga 4 korten som tas upp från Sakhögen får INTE användas i begynnelsemälningen men får mälas och läggas ut på bordet under samma tur efter det att begynnelsemälningen fullbordats om spelaren så önskar.

 

POÄNGSTÄLLNING           MINIMIPOÄNG FÖR FÖRSTA MÄLNING

   MINUS                                     15 POÄNG

   0-1495                                     50 POÄNG

1500-2995                                   90 POÄNG

3000-6995                                   120 POÄNG

7000-9995                                   150 POÄNG

 

KORTENS POÄNGVÄRDE

SVARTA 3:OR , 4:OR – 7:OR                         5 POÄNG

      8:OR – KUNGAR                           10 POÄNG

       2:OR & ESS                               20 POÄNG

       JOKRAR                                 50 POÄNG

Mälningar

Canasta mälningar:

 • 3 eller flera naturliga kort av samma valör , för att påbörja en Canasta kombination
 • 2 eller flera naturliga kort av samma valör + 1 , 2 eller 3 vilda kort , för att påbörja en ” Svart” Canasta kombination.

Samba mälningar:

 • En sekvens av 3 eller flera kort av samma färg , för att påbörja en Samba kombination.
 • En sekvens av 2 eller flera kort av samma färg + 1 vilt kort för att påbörja en ” Svart ” Samba kombination.

 

Alla mälningar som ett lag gör läggs på bordet framför den ene av spelarna.

Canasta mälningar av samma kort valör , om de har mälats separat , kombineras för att skapa en kombination. Endast efter det att en Canasta blivit komplett kan en annan Canasta mälning av samma kort valör påbörjas av samma lag. Mer än en Samba mälning av samma färg är tillåten , emellertid kan de inte kombineras för att skapa en kombination.

Kombinationer

En Canasta är en kombination som består av 7 kort av samma valör. En Samba är en kombination som består av 7 kort av samma färg i sekvens. ”Färgnamnen” på en kombination anger om den innehåller vilda kort eller inte. ”Röda” kombinationer innehåller inga vilda kort. ”Svarta” kombinationer innehåller vilda kort. ”Färgnamnet” har ingenting att göra med kortens färg. Hjärter och Ruter får givetvis användas i ”Svarta” kombinationer och Spader och Klöver i ”Röda” kombinationer. (För att undvika förvirring och missförstånd , kallas även ”Röda” Canastas och Sambas för naturliga eller äkta och ”Svarta” Canastas och Sambas för blandade eller oäkta. Man får lägga till naturliga kort till kompletta Canastas.

 

”SVART” CANASTA är en kombination som består av minst 7 kort av samma valör , inklusive vilda kort. (Minimum 4 naturliga kort av samma valör och maximalt 3 vilda kort.) ger en bonus på 300 POÄNG.

”RÖD” CANASTA är en kombination som består av minst 7 naturliga kort av samma valör och ger en bonus på 500 POÄNG.

”SVART” SAMBA är en kombination som består av EXAKT 6 naturliga kort av samma färg i sekvens i rangordning från 4 till Ess + 1 vilt kort och ger en bonus på  700 POÄNG .

 

”RÖD ” SAMBA är en kombination som består av EXAKT 7 naturliga kort av samma färg i sekvens i rangordning från 4 till Ess och ger en bonus på 1000 POÄNG.

(Variant: ”Röda” Sambas ger en bonus på 1500 poäng och ”Svarta ” Sambas ger en bonus på 1000 poäng som i orginalspelet Samba och Black Samba.

Utgång

Ett lag gör utgång när en av spelarna lägger ut alla sina kort på bordet. Laget som gör utgång måste ha som ett minimikrav , åtminstone 2”Röda” Canastas eller Sambas eller 1 av varje , plus 1 ”Svart” Canasta eller Samba kompletta och utlagda på bordet tidigare eller samtidigt som spelaren gör utgång.

En spelare som vill göra utgång måste fråga sin partner / sina partners: ”Får jag göra utgång?” och måste då erhålla ett jakande svar från samtliga lagmedlemmar , innan han lägger ut samtliga kort på bordet eller sakar ett och lägger ut resten på bordet.Om någon av lagmedlemmarna säger”nej” sakar spelaren ett kort och behåller minst ett kort på handen och spelet fortsätter.

Utgångsbonus

200 Bonuspoäng ges till det lag som gör utgång. Om inget lag gör utgång (Se Spelet avslutas , nedan) erhåller inget av lagen någon utgångsbonus.

Man erhåller till skillnad från vanlig Canasta inte någon extra bonus för utgång direkt ( ”gömd eller dold hand ”) förutom utgångsbonusen på 200 poäng.

Spelets avslutning

När korten i de båda talongerna är slut och spelaren som står i tur inte är kvalificerad att ta upp sakhögens översta kort , är given avslutad.Ingen spelare eller lag erhåller någon bonus på 200 poäng för utgång. En spelare som endast har ett kort kvar på handen får till skillnad från vanlig Canasta ta upp sakhögen om denna endast består av ett kort. Om sista kortet i talongen är en röd trea , lägger han upp den på bordet och erhåller som vanligt 100 poäng och eftersom det inte finns några fler kort tillgängliga , fortsätter spelaren sin tur d.v.s. ev. mäla flera kort och sedan saka ett kort , och om nästa spelare har rätt att plocka upp från sakhögen , kan han välja att göra det , och spelet fortsätter tills ingen spelare (i sin tur) kan ta upp kort från sakhögen. Given är då avslutad. Spelet avbryts alltså inte direkt till skillnad från vanlig Canasta när talongens sista kort är en röd trea.

När en giv är slutspelad summerar varje lag sina bonuspoäng (för utgång , röda treor , Canastas och Sambas) . Till detta skall adderas poängvärdet för upplagda kombinationer. Från denna summa skall subtraheras straffpoäng för kvarvarande kort på hand.

Vinnande poängsumma

Spelet går till 10.000 poäng. Laget som uppnår den högsta poängsumman över 10.000 poäng vinner.

Tvåor

Tvåor är ”vilda” kort och ersätter vilket kort som helst i en mälning. (Så snart som en tvåa lagts ut på bordet i en mälning får den inte ersättas av ett naturligt kort.)

När en tvåa sakats ”blockerar” den och ”fryser” sakhögen och placeraras på tvären överst i sakhögen för att markera detta.

(Se ”Frusen” och ”Blockerad” sakhög , ovan.)

Jokrar

Jokrar är ”vilda” kort och ersätter vilket kort som helst i en mälning. (Så snart som en joker lagts ut på bordet i en mälning får den inte ersättas av ett naturligt kort.)

Jokrar kan INTE sakas. De ”fryser” sakhögen om de slås upp som startkort för sakhögen i slutet av given eller när en Joker slås upp som ett ”Speciellt sakkort” , se nedan.

Endast Jokrar kvar på handen:

Om en spelare endast har Jokrar kvar på handen men just har mälat några naturliga kort eller tvåor , måste han ta tillbaka minst en av dem till handen så att han har möjlighet att saka. Om han endast har Jokrar på handen och inte mälat några naturliga kort eller tvåor i samma tur , måste han saka ett ”Speciellt sakkort” , se nedan.

Speciellt sakkort

Speciellt sakkort: Spelaren visar samtliga sina kort för övriga spelare. Han väljer sedan 1 kort från någon av talongerna och placerar detta på sakhögen. Om detta kort är ett vilt kort , Röd trea eller Svart trea är sakhögen ”blockerad”. Ett vilt kort ”fryser” också sakhögen.

Röda treor

Ingår inte i spelet utan är endast bonuskort som ger bonuspoäng åt det lag som får dem. De läggs med framsidan upp på bordet framför spelaren. Första gången en spelare står i tur att spela skall han först av allt lägga upp alla röda treor som han fått på given och ersätta dem med lika många kort från talongen. Detta upprepas vid behov till dess ingen röd trea finns kvar på hand. Får en spelare då han drar från talongen en röd trea , skall denna omedelbart läggas upp och ersättas med ett nytt kort från talongen. Får en spelare då han tar upp sakhögen en röd trea , skall denna omedelbart läggas upp men INTE ersättas med ett kort från talongen. Varje röd trea ger 100 poäng i bonus , utom när ett lag fått alla sex röda treorna då var och en i stället ger 200 poäng , alltså en sammanlagd bonus på 6 X 200 poäng = 1200 poäng. Ett lag som inte gjort några mälningar får till skillnad från vanlig Canasta INTE poängavdrag för eventuella röda treor på bordet.

Svarta treor

Är ”stoppkort” när de läggs på sakhögen. De kan inte plockas upp av nästa spelare. De kan inte mälas någon gång, inte ens i samband med utgång. De kan inte ”frysa” sakhögen. Svarta treor ger endast poängavdrag för de lag som har dem kvar på handen.

FÖR TVÅ ELLER TRE SPELARE:

Sambola kan också spelas individuellt utan lag av två eller tre spelare.

Ovanstående regler gäller men varje ”lag” består av en person.

Vid individuellt spel gäller följande regler vid utgång:

 

UTGÅNG: Spelaren som gör utgång måste ha , som ett minimikrav , antingen 1 Röd Canasta eller Samba & 2 Svarta Canastas eller Sambas eller 1 av varje , ELLER 2 Röda Canastas eller Sambas eller 1 av varje & 1 Svart Canasta eller Samba.

Variant: En lättare variant vid individuellt spel är att bestämma att det räcker att gå ut med endast 1 Röd Canasta eller Samba & 1 Svart Canasta eller Samba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.