Trippelyatzy

 

Inledning

Trippel är ett nytt spel efter samma principer som det vanliga Yatzy-spelet ; den stora skillnaden är att i Trippel har du tre kolumner att välja på när du ska föra in dina poäng . Den vänstra kolumnens poäng räknas som de är , mittenkolumnens poäng räkas dubbelt , och den högra kolumnens poäng räknas tredubbelt . När samtliga kolumner är ifyllda summeras de , och deltagaren med högst totalsumma har vunnit . Det krävs alltså mera strategi i trippel än i vanligt Yatzy . Om du nu har fått ihop ett fyrtal i 5:or och den platsen är ledig i samtliga kolumner , sätter du det fyrtalet i högra kolumnen där det ger 60 poäng? Tänk så förargligt om du senare får fyrtal i 6:or , och bästa kolumnen redan är upptagen . Å andra sidan , om du sätter fyrtalet i 5:or i mittkolumnen och sedan bara får ett fyrtal i 3:or som bäst , då är det förargligt att tvingas sätta det fyrtalet i högra kolumnen… Den deltagare som har bäst känsla för strategi och ”gambling” är den som vinner i Trippel !

Regler för Trippel

 1. Trippel spelas med 5 tärningar . Antalet deltagare är obegränsat . Utse en spelare som sköter protokollet . Turen går medsols .
 2. Spelet går ut på att få så höga poäng som möjligt , och fylla i så många tärningskombinationer som möjligt av dem som finns angivna på Trippel-protokollet . Varje kombination ger poäng , nominellt lika många poäng som antalet tärningsögon i kombinationen (med vissa undantag) .
 3. Varje gång det är din tur , har du rätt till ett grundkast plus två omkast . I grundkastet måste du kasta med alla fem tärningarna. I vart och ett av de två omkasten avgör du själv vilka av tärningarna du vill låta ligga kvar , och vilka du vill kasta om . Du måste inte använda dina omkast , det är fullt tillåtet att avstå från ett eller bägge .
 4. När du avslutar din tur , ska du anteckna dina poäng i någon ledig ruta i protokollet . Varje gång får du bara anteckna poäng i en ruta (eller sätta ett streck om du misslyckas – se punkt 7 nedan) .
 5. Observera att du har tre kolumner som du kan föra in dina poäng i . För varje gång väljer du själv vilken ruta och vilken kolumn du vill föra in dina poäng i . Varje ruta får bara användas en gång . Om du för in poängen i din vänstra kolumn räknas de som de är , för du in poängen i din mittkolumn antecknas de dubbelt , och för du in poängen i din högra kolumn antecknas de tredubbelt . Exempel: du har kombinationen 4 – 4 – 6 – 6 – 6 , alltså en kåk ; om du skriver denna i vänstra kolumnen antecknar du 26 poäng , skriver du den i mittkolumnen antecknar du 52 poäng , och skriver du den i högra kolumnen antecknar du 78 poäng .
 6. Poäng fås enligt följande:
  ETTOR : här antecknar du kast innehållande en eller flera ettor . Du får bara poäng för de tärningar som visar ettor , övriga tärningar räknas inte . Exempel: Kastet 1 – 1 – 1 – 1 – 5 ger 4 poäng (resp. 8 och 12 i de övriga kolumnerna )  .
  TVÅOR : Här antecknar du kast innehållande en eller flera tvåor , enligt ovan . Exempel : Kastet 2 – 2 – 2 – 4 – 6 ger 6 poäng (resp. 12 och 18 ) .
  TREOR T.O.M. SEXOR : Samma regler som ovan .                                                                SUMMA : Här antecknar du summan av dina poäng under rubrikerna ETTOR t. o.m. SEXOR .          BONUS : I vänstra kolumnen får du 50 poäng här , om summan på raden ovanför är 63 eller mera – är den 62 eller mindre , får du 0 här . (I mittenkolumnen gäller som vanligt dubbelt – 100 poäng i bonus om du har summan 126 eller mer – och i högra gäller tredubbelt – 150 poäng i bonus om du har summan 189 eller mer , annars ).
  ETT PAR : Här antecknar du kast innehållande ett par . Du får bara poäng för själva paret , övriga tärningar räknas inte .
  TVÅ PAR : Som ovan , men här antecknar du kast innehållande två par . Observera att paren måste vara olika – kastet 5 – 5 – 5 – 5 – 2 räknas inte som två par .
  TRETAL : Här antecknar du ett kast innehållande tre lika tärningar. Du får bara poäng för de tre lika tärningarna , de två övriga räknas inte .
  FYRTAL : Som ovan , men här antecknar du kast innehållande fyra lika tärningar .
  LITEN STRAIGHT : Här antecknar du ett kast innehållande 1 – 2 – 3 – 4 – 5 . Det ger 15 poäng (resp. 30 och 45 poäng) .
  STOR STRAIGHT : Här antecknar du ett kast innehållande 2 – 3 – 4 – 5 – 6 . Det ger 20 poäng (resp. 40 och 60 poäng) .
  KÅK : Här antecknar du ett kast innehållande ett par och ett tretal. Observera att paret och tretalet måste vara olika – kastet 5 – 5 – 5 – 5 – 5 räknas inte som kåk .
  CHANS : Här antecknar du när du vill ett kast , oberoende av vad tärningarna visar . Du får lika många poäng som summan av tärningarna (resp. dubbelt och tredubbelt) .
  YATZY : Här antecknar du ett kast där samtliga fem tärningar visar lika . Ett sådant kast ger 50 poäng (resp. 100 och 150 poäng) .
 7.  Observera att du precis som i vanlig Yatzy och Maxi Yatzy har stor frihet (inom ovanstående regler) att ”tolka” dina tärningskast . Exempel : Kastet 4 – 4 – 6 – 6 – 6 kan antingen sättas som ett par (ger 12 / 24 / 36 poäng) eller två par (20 / 40 / 60 poäng) eller tretal (18 / 36 / 54 poäng) eller fyror (8 / 16 / 24 poäng) eller sexor (18 / 36 / 54 poäng) eller kåk (26 / 52 / 78 poäng) eller chans (26 / 52 / 78 poäng) . Skulle samtliga möjligheter för en kombination vara upptagna , måste du stryka en ledig ruta (sätta streck) . Vilken ruta du i så fall stryker får du själv välja .
  Vem vinner ?
  När samtliga deltagare antecknat i samtliga kolumner , summeras dessa ner (fr.o.m. översta ”Summa” t.o.m. ”Yatzy” i varje kolumn) och läggs ihop . Den med högst totalsumma har vunnit partiet .                                                                                                                                               ” Drömpartiet”   
  Ett ”drömparti” för en deltagare , med maximal möjlig utdelning i samtliga rutor , skulle resultera i 2244 poäng och följande protokoll :

Sharing is caring!

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.