Triominos 2-6 Spelare

 

Triominos spelas med triangelformade brickor med talen 0-5 i flera kombinationer . Triominos spelas med antingen 56 brickor (standardversionen) eller 76 brickor (Excelversionen).
Triominos spelas med flera olika regelvarianter som omnämns nedan.
För protokoll
Utse en protokollförare. Denne skriver namn eller initialer på deltagarna på ett block.Protokollföraren ska under spelets gång föra in poäng, plus eller minus, och sammanräkna så att den aktuella poängställningen alltid kan utläsas.
Blanda och ta
Alla brickorna läggs med siffersidan nedåt på bordet. Brickorna blandas och fördelas på följande sätt: 2 spelare ,9 brickor till varje spelare , 3 – 4 spelare , 7 brickor till varje spelare , 5 – 6 spelare , 6 brickor till varje spelare . Varje spelare ställer upp sina brickor i varsitt brickställ så att han själv kan se brickorna utan att motspelarna ser dem. De brickor som blir över läggs med baksidan upp i den s.k ”brickpotten”.
Spelstart
Det förekommer två olika sätt att starta spelet i de varianter som finns av reglerna för triominos.
A . Spelstart med högst dragna bricka från brickpotten.
Varje spelare plockar upp en bricka från brickpotten.
Lägg ihop summan av siffrorna på brickan. Den spelare som har den högsta summan börjar ( om högsta summan är lika på två eller flera brickor drar man om). Dessa brickor läggs sedan tillbaka och blandas in i brickpotten.
Den spelare som startar spelet lägger ut en valfri bricka på bordet och erhåller lika många poäng som summan av de tre siffrorna på brickan. Spelet fortsätter sedan medsols till nästa spelare som ska lägga en matchande bricka.
Detta görs i kommande drag: Varje gång det blir din tur , lägger du ut en av dina brickor (om den passar) mot en redan utlagd bricka . Båda siffrorna i hörnen ska matcha varandra för att draget ska bli godkänt. Du får bara lägga ut 1 bricka per drag .Skriv upp dina poäng efter draget.

   Poäng och bonus
Utöver poängen per utlagd bricka kan en Triominos spelare få bonuspoäng. Matchar en spelare en bricka så att en ”bro” bildas får spelaren den sammanräknade summan av de tre siffrorna plus 40 bonuspoäng. En bro bildas genom att matcha en (och endast en) sida av en bricka med siffran mitt emot . (Fig. D)

 

Kan en spelare matcha två av sidorna på brickan – detta är möjligt först när bron är lagd – får spelaren  totalsumman av siffrorna på brickan plus 40 bonuspoäng. (Fig. E) 

50 bonuspoäng: lägg sista brickan i en Hexagon (fig.F)

60 bonuspoäng: lägg sista brickan i en Dubbel Hexagon (fig. G)

70 bonuspoäng: lägg sista brickan i en Trippel Hexagon . (Fig.H) Ta brickor ur potten: Om du inte kan (eller inte vill) lägga ut en bricka , kan du istället ta nya brickor ur potten. Så här går det till : 1. Plocka upp max 3 brickor i ditt drag . Lägg ut direkt , om du får en passande bricka.
2. Varje bricka du tar från potten ger 5 minuspoäng. Kan du fortfarande inte lägga ut efter tredje brickan , blir det ytterligare 10 minuspoäng .
3. Glöm inte att plussa på poängen för brickan – om du lyckades lägga någon.
Några exempel:
Ta upp en bricka (-5) + lägg ut en bricka värd 9 poäng = 4 poäng i ditt protokoll.
Ta upp två brickor (-10) + lägg ut en bricka värd 9 poäng = 1 minuspoäng
Ta upp tre brickor (-15) + lägga ut en bricka värd 7 poäng = 8 minuspoäng
Ta upp tre brickor utan att kunna lägga ut = (5 + 5 + 5 + 10) = 25 minuspoäng.
Tar potten slut? Spelare som inte kan lägga ut , får stå över sitt drag utan minuspoäng om potten är tömd.

Spelet är över:
1. när en av spelarna lägger ut sin sista bricka
2. om ingen spelare kan lägga ut fler brickor
Vid spelstart med högst dragna spelbricka från brickpotten förekommer två varianter vid sammanräkningen av poängen vid omgångens slut:
A. 1.Spelaren som först blev av med sina brickor får 25 bonuspoäng + summan av SAMTLIGA brickor som övriga spelare har kvar på sina ställ . Övriga spelare erhåller inga minuspoäng för sina kvarvarande brickor.
2.Om ingen av spelarna kan lägga ut , får varje spelare räkna samman sina kvarvarande brickor på stället och dra av summan från sin totalpoäng.
B. 1 . Samma som A punkt 1 ,men om en spelare lägger ut sin sista bricka mitt i en runda , spelas rundan klart så att samtliga spelare får samma antal spelturer.
2. Om ingen av spelarna kan lägga ut någon bricka är spelet blockerat och omgången slut. Vinnare av omgången är då den spelare med lägst totala summa på sina kvarvarande brickor.
Spelaren erhåller då summan av övriga spelares kvarvarande brickor minus totalpoängen av sina egna kvarvarande brickor. Inga bonuspoäng delas ut. Övriga spelare erhåller inga minuspoäng .

Vinnare av spelet
Den spelare som först når 400 poäng är vinnare av spelet .Pågående runda ska dock spelas ut. Om fler än en spelare når 400 poäng , vinner den spelare som nått högsta poängen sedan poängen 400 passerats. D.v.s. den sist spelade rundan.
TIPS ! Om ni tycker att ovanstående regler verkar komplicerade , eller om ni spelar med barn kan ni spela en enklare poängsättning . Det är lättare att koncentrera sig på att matcha spelbrickorna och njuta av spelet. poängsättningen sker på följande sätt :
– 1 poäng per utlagd bricka
– 1 poäng extra för en bro
– 1 poäng extra för en hexagon
– 2 poäng extra för en dubbel hexagon
– 3 poäng extra för en trippel hexagon
– 5 poäng extra till vinnaren av spelrundan

B. Spelstart med högsta 3-siffran

Protokollföraren frågar om någon spelare har en bricka med tre femmor. Finns inte det frågar han⁄ hon om någon har tre fyror o.s.v. Avsikten är att få fram den spelare som har högsta 3-siffran , tre av samma valör. Denne får börja spelet med att lägga ut sin bricka på bordet med siffrorna uppåt. Har inte någon spelare en bricka med en 3-siffra , se  Ingen 3-siffra – högsta poäng .
Poäng: Den spelare som inleder spelet får totalt den poäng som de tre sammanlagda siffrorna ger samt en bonus på 10 poäng för första utspelet. Börjar spelet med en bricka med tre nollor , blir det en extra bonus på 30 poäng plus den normala bonusen på tio poäng.
Exempel : En spelare inleder spelet med att lägga ut brickan med tre fyror . Han⁄ hon erhåller då 4 X 3 = 12 + 10 = 22 poäng.
Får välja bricka
Har en spelare en bricka med högsta poäng samt dessutom en bricka med tre nollor får han⁄ hon lägga ut vilken som helst av dessa. Spelaren får sin fulla bonus , men måste visa att han⁄ hon verkligen har givens högsta 3-siffra på sin ena bricka om spelaren väljer att spela ut brickan med tre nollor .
Ingen 3-siffra – högsta poäng
Har ingen av spelarna en bricka med tre siffror av samma valör , en 3-siffra , får den spelaren som har den totalt högsta sammanräknade poängen på en bricka börja.
Poäng och tillvägagångssätt är det samma som beskrivs i variant A ovan. Ingen bonus utdelas när startbrickan inte är en 3-bricka. Bonuspoäng för broar och hexagoner är desamma som i variant A .         ( En äldre utgåva från Pressman belönar Dubbel Hexagon med 100 poäng och Trippel Hexagon med 150 poäng) .
Ta brickor ur potten
Samma regler som i variant A .
Tar potten slut? Spelare som inte kan lägga ut får stå över sitt drag och 10 minuspoäng dras ifrån honom .
Varianter: 1. Enligt JOKERS spelregler får man plocka upp max 5 brickor från potten om man inte har någon matchande bricka .
2. I många äldre spelupplagor förekommer ingen begränsning för hur många brickor en spelare får plocka upp från potten när han⁄ hon saknar en matchande bricka , utan spelaren fortsätter att plocka upp brickor ända tills han⁄ hon får upp en matchande där varje bricka ger 5 minuspoäng.
Vinnare av en runda
1. Den spelare som först lyckas lägga ut alla sina brickor vinner spelrundan .
Poäng: Vinnaren får 25 bonuspoäng plus den totala poängsumman av alla de brickor som övriga spelare inte lagt ut. Förlorarna får inte minuspoäng för de överblivna brickorna.
2. Har samtliga spelare tvingats att stå över är spelet blockerat. Den spelare som har den lägsta poängsumman på hand utses till vinnare.
Poäng: Vinnaren får lägga den totala poängsumman av alla de brickor som övriga spelare inte har lagt ut till sin samman räkning. De poäng som vinnaren har på hand ska dras ifrån hans⁄ hennes sammanräkning. Bonuspoäng utdelas inte .
Vinnare av spelet
Samma regler som i variant A .

Diagram över ett komplett Tri-Ominos-set , Standardversionen (56 brickor).

Kom ihåg att det korrekta sättet att läsa en Tri-Ominos-bricka är medurs , och börjar med de lägsta siffrorna på brickan: 0-0-0 , 0-0-1 , 0-0-2 , 0-0-3 , 0-0-4 , 0-0-5 , 0-1-1 , 0-1-2 , 0-1-3 , 0-1-4 , 0-1-5 , 0-2-2 , 0-2-3 , 0-2-4 , 0-2-5 , 0-3-3 , 0-3-4 , 0-3-5 , 0-4-4 , 0-4-5 , 0-5-5 , 1-1-1 , 1-1-2 , 1-1-3 , 1-1-4 , 1-1-5 , 1-2-2 , 1-2-3 , 1-2-4 , 1-2-5 , 1-3-3 , 1-3-4 , 1-3-5 , 1-4-4 , 1-4-5 , 1-5-5 , 2-2-2 , 2-2-3 , 2-2-4 , 2-2-5 , 2-3-3 , 2-3-4 , 2-3-5 , 2-4-4 , 2-4-5 , 2-5-5 , 3-3-3 , 3-3-4 , 3-3-5 , 3-4-4 , 3-4-5 , 3-5-5 , 4-4-4 , 4-4-5 , 4-5-5 samt 5-5-5 .

Följande 20 extra brickor tillkommer i Excelversionen (76 brickor) : 0-2-1 , 0-3-1 , 0-3-2 , 0-4-1 , 0-4-2 , 0-4-3 , 0-5-1 , 0-5-2 , 0-5-3 , 0-5-4 , 1-3-2 , 1-4-2 , 1-4-3 , 1-5-2 , 1-5-3 , 1-5-4 , 2-4-3 , 2-5-3 , 2-5-4 samt 3-5-4 .

Obs! Triominos ska inte förväxlas med Triangelspelet som spelas med liknande brickor men med andra spelregler . Se även reglerna för detta spel samt Triangelspelet / Gränna regler.

 

 

 

 

Sharing is caring!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.